XXIV. Česko-slovenské dialogy o bolesti v Ostravě

Odborná sdělení specialistů EuroPainClinics včetně představení revolučních novinek zazněla ve dnech 19. až 21. října na největší tuzemské algeziologické události – kongresu XXIV. Česko-slovenské dialogy o bolesti, jehož hostitelem se letos stala moravskoslezská metropole.

Motto kongresu znělo „Aktivitou proti bolesti“ a v tomto smyslu byl také koncipován informacemi a přednáškami nabitý třídenní program, který si nenechalo ujít více než 350 účastníků. Kongres je pořádán Společností pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP v čele s prezidentem vědeckého výboru a předsedou sekce SSLB doc. MUDr. Jiřím Kozákem, PhD., letos pod hostitelskou záštitou rektora a děkana Ostravské univerzity, ředitele Fakultní nemocnice Ostrava a primátora města Ostrava.

Cílem jedné z nejvýznamnějších odborných událostí na české a slovenské odborné půdě je přinášet nejnovější poznatky a aktuality z oblasti léčby bolesti. Mezi hlavní letošní témata patřily například intervenční a neuromodulační analgetické přístupy, možnosti neopiodních léčebných přístupů v léčbě chronické bolesti, výzkum a patofyziologie bolesti, ale například i využití léčebného konopí, chyby a omyly v algeziologii a další.

Po slavnostním zahájení ve čtvrtek 19. října následovala programová část kongresu věnována sesterské sekci, na které vystoupily sestry Bc. Kateřina Sklenářová (EuroPainClinics Brno) a Bc. Monika Lehocká (EuroPainClinics Bratislava). V přednášce „Prioprietárny systém komplexného manažmentu pacienta“ představily publiku interní proces, kterým pacient prochází v EuroPainClinics od jeho prvního kontaktu přes online objednávací systém E-konzultace a integraci do interní aplikace až po důsledný monitoring vývoje jeho zdravotního stavu. Zmínily také význam nové mobilní aplikace pro pacienty, která slouží jako kompletní přehled o léčbě, a je nedílnou součástí efektivní komunikace s pacientem na našich pracovištích.

Bc. Kateřina Sklenářová a Bc. Monika Lehocká hovořily o managementu pacienta v EuroPainClinics

Páteční hlavní program zahájila panelová diskuse pod předsednictvím doc. MUDr. Igora Martuliaka, Ph.D., kdy se nad otázkou indikování pacienta k intervenční léčbě společně zamýšleli doc. MUDr. Jiří Kozák, PhD., MUDr. Jan Lejčko, PhD., doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D., a MUDr. Michal Matias, FIPP.

MUDr. Michal Matias, FIPP, v panelové diskusi: Je u mého pacienta indikována intervenční léčba bolesti?

Významný prostor k prezentaci odborných sdělení z oblasti intervenční algeziologie a představení aktuálních terapeutických i technologických novinek patřil našim specialistům týmu MUDr. Róberta Rapčana, FIPP, MBA, PhD., medicínského ředitele EuroPainClinics.

MUDr. Jan Rulíšek, PhD., se v přednášce „Diskogenní bolest – možnosti intervenční léčby“ zabýval bolestí dolních zad ve spojitosti s patofyziologií degenerace intervertebrálního disku, diagnostikou testování a současnými možnostmi léčby diskogenní bolesti, které zahrnují široké spektrum výkonů od neinvazivních farmakologických postupů přes intervenční intradiskální výkony až po další řešení včetně chirurgického. Konkrétní výsledky miniinvazivních endoskopických výkonů představil u vybraného souboru pacientů.

MUDr. Jan Rulíšek, Ph.D., hovořil na téma diskogenní bolesti

MUDr. Michal Matias, FIPP, představil ve svém sdělení „Přímá mikroendoskopická vizualizace blokády – 7 SS Needlescopy“ revoluční novinku – metodu přímé endoskopické vizualizace ošetřovaných struktur pomocí miniaturního optického vlákna. Jedná se o kombinaci ultrazvukové navigace a přenosu obrazu z konce jehly, a to v jednom lékařském přístroji. Nový systém přináší jednak zcela nové funkce do intervenčního zobrazování a představuje novou přidanou hodnotu nejen pro vizuální diagnostiku, ale případně i pro další léčebné terapie.

MUDr. Michal Matias, FIPP, představil novinku přímé mikroendoskopické vizualizace – 7 Star Scope

Představení přístroje Evoutouch + 7 Star Scope pro odbornou veřejnost s možností výcviku proběhne na mezinárodním lékařském USG workshopu pořádaného Interventional Pain Academy by EuroPainClinics ve dnech 10 a 11. listopadu v Praze.

MUDr. Róbert Tirpák, FIPP, byl v sobotu 21. října předsedajícícím tematického bloku Varia II. V jeho rámci také seznámil publikum v přednášce „Transkutánní PRF jako neinvazivní modalita léčby bolesti“ s další novinkou, která vychází z dlouhodobého výzkumu podloženého mnohými studiemi efektu pulzní radiofrekvence na takzvaný redoxní stav buněk, který pozitivně ovlivňuje oxidativní stres s důsledkem nadprodukce volných radikálů zodpovědných za vnik zánětu. Transkutánní PRF se jeví jako inovativní metoda a s významným potenciálem nové neinvazivní ambulantní metody léčby, kterou budeme mít možnost v blízké budoucnosti nabídnout také na našich pracovištích.  

MUDr. Róbert Tirpák, FIPP, se věnoval novince v radiofrekvenční léčbě – metodě transkutánní PRF

MUDr. Michal Adam, FIPP, ve svém odborném sdělení „Bertolottiho syndrom“ zaměřil na problematiku poměrně vzácné, přesto se však u pacientů vyskytující anatomické anomálie zodpovědné za vznik a rozvoj bolesti v oblasti dolní části zad. Při tomto stavu dochází atypicky ke spojení spodních obratlů s horní částí křížové kosti, přičemž vzniklé kloubní spojení následně vede následně k zátěži páteře, změnám pohybu a může se stát základem řady onemocnění spojenými s bederní páteří. V přednášce se zabýval mimo jiné také možnostmi preventivních opatření a léčby syndromu.

MUDr. Michal Adam se zabýval problematikou Bertelottiho syndromu

MUDr. Jan Farkaš, FIPP, vystoupil s kazuistikou „Komplikovaný případ pánevních bolestí“. Popsal případ pacientky s bolestí dolních zad a pánve, u které byla provedena dekomprese pudendálního nervu a drenáž zjištěných tzv. Tarlowových cyst a následně byl u ní potvrzen na základě diagnostického testování jako zdroj bolesti sakroiliakální (SI) kloub. Potvrzení tohoto generátoru bolesti vedlo k indikování pacientky k výkonu endoskopické denervace SI kloubu, přičemž byla u pacientky zaznamenána výrazná úleva od bolestí.

MUDr. Jan Farkaš, FIPP, představil kazuistiku komplikované pánevní bolesti

Všechny přednášky našich lékařů se setkaly s aktivním zájmem a vyvolaly také řadu dotazů i podnětů k diskusi, která dále pokračovala v kuloárním prostoru. Jsme potěšeni, že jsme prostřednictvím našich expertů mohli sdílet zajímavá témata, se kterými se při práci naši lékaři setkávají a představit odborné veřejnosti i novinky, které tvoří permanentní součást naší činnosti.  

Děkujeme všem lékařům a sestrám za jejich aktivní účast a velmi přínosná sdělení a děkujeme také za účast dalších lékařů a sester z pracovišť EuroPainClinics, kteří se zúčastnili kongresu za účelem dalšího vzdělávání.


Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace