Odborný článek EuroPainClinics vydal americký lékařský časopis Medicine

425 | 3 min

Novým významným úspěchem na poli publikačních aktivit EuroPainClinics je odborný článek „Endoscopic discectomy of herniated intervertebral disc and changes in quality-of-life EQ-5D-5L analysis“ specialistů EuroPainClinics a spolupracujících autorů, který v aktuálním vydání zveřejnil prestižní karentovaný časopis Medicine.

Autoři v čele s MUDr. Róbertem Rapčanem, FIPP, MBA, PhD., medicínským ředitelem EuroPainClinics, představují v článku analýzu výsledků klinické studie, jejímž cílem bylo zhodnocení změn v kvalitě života pacientů, kteří podstoupili miniinvazivní výkon perkutánní endoskopické lumbální diskektomie s použitím tří typů technických přístupů. Klinická studie registrovaná v mezinárodní databázi ClinicalTrials.gov (NCT02742311) zahrnovala 470 pacientů a probíhala na pracovištích v Praze, Brně, Bratislavě, Bardejově a Košicích.

K hodnocení kvality života související se zdravím pacientů podstupujících léčbu bylo použito několik typů zdravotních dotazníků. Hodnocena byla primárně intenzita bolesti vyzařující do zad a končetin měřená pomocí numerické hodnoticí škály (NRS), a rozsah bolesti dolní části zad s využitím dotazníku Oswestry Disability Index (ODI). Výzkum EuroQol zahrnoval také pětidimenzionální dotazník EQ-5D-5L, který zkoumá pět oblastí: mobilitu, sebepéči, obvyklé aktivity, bolest/nepohodlí a úzkost/depresi, a dále hodnocení kvality života pomocí vizuální analogové stupnice EQ-VAS. Výsledky studie ukázaly významné zlepšení ve všech sledovaných parametrech včetně zmírnění bolestí zad a dolních končetin, které přetrvávalo 12 měsíců po endoskopickém výkonu.

Výsledky studie zároveň ukázaly, že perkutánní endoskopická lumbální diskektomie jako miniinvazivní technika s řadou klinických výhod, které zahrnují snížení použití celkové anestézie, menší poškození měkkých tkání a okolního svalstva, rychlejší hojení rány, snížení nestability páteře či kratší doba rekonvalescence je při léčbě bolesti efektivním intervenčním výkonem a při porovnání různých přístupů nebyly pozorovány žádné významné rozdíly v komplikacích nebo re-herniacích (opětovných výhřezech plotének).

Odborný článek je možné zhlédnout na odkazu zde

Gratulace k mimořádnému publikačnímu počinu směřuje ke všem autorům z řad lékařů pracovišť EuroPainClinics a dalším specialistům spolupracujících klinických zařízení, vědeckých institucí a univerzitních pracovišť, kteří na rozsáhlé realizaci studie a precizní přípravě na publikování výsledků participovali, jmenovitě MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD., MUDr. Ladislav Kočan, PhD., FIPP, doc. RNDr. Viktor Witkovsky, CSc., MUDr. Simona Rapčanová, MUDr. Juraj Mláka, FIPP, EDRA, MUDr. Robert Tirpák, FIPP, MUDr. Miroslav Buriánek, MBA, doc. RNDr. Janka Vašková, PhD., doc. MUDr. Miroslav Gajdoš, CSc., za koordinaci klinických dotazníků Eva Manik a Bc. Ema Hutková.

Odborný recenzovaný časopis Medicine® s otevřeným přístupem (Wolters Kluwer, Baltimore, USA, impact faktor 1,82), je vysoce kvalitní platformou pro publikování vědeckého obsahu širokého spektra lékařských vědních oborů a subspecializací, pokrývá nejnovější výzkum a vývoj v klinické medicíně a publikuje texty z více než 40 odborných oblastí.