Odborný článek publikoval časopis Lekársky obzor

Novým publikačním počinem specialistů EuroPainClinics je zveřejnění odborného článku v slovenském recenzovaném časopise Lekársky obzor. Autoři představují v sérii kazuistik výsledky klinického výzkumu termoablační léčby lumbálního facetového syndromu.

Série kazuistik popisuje klinický průběh léčby diagnostikovaného facetového syndromu v kontextu změn na kvalitu života u tří pacientů, kteří podstoupili kryoablační a radiofrekvenční ablační výkon mediálních nervových ramínek senzitivně inervujících facetové klouby.

Výsledky úlevového efektu léčby byly sledovány v rámci realizovaného klinického výzkumu EuroPainClinics. Sledované parametry – intenzita bolesti dolní části zad a intenzita bolesti dolních končetin byly hodnoceny na numerické škále bolesti (NRS) 0-10. Pro hodnocení byly dále použity dotazníky kvality života, a to Oswestry Disability Index (ODI), který je zaměřen na provádění běžných aktivit ovlivněných bolestmi dolní části zad, a licencovaný dotazník EQ-5D-5L hodnotící kvalitu života pacienta z pěti hledisek: mobilita, péče o sebe, provádění obvyklých činností, sledování intenzity bolesti a deprese. Z výsledků výzkumu primárně vyplývá významné zlepšení klinického stavu pozorované u všech pacientů v prvním a třetím měsíci po výkonu.

Lumbální facetový syndrom (LFS) je jedna z častých příčin chronické bolesti dolní části zad, který vzniká poškozením facetového (meziobratlového) kloubu s následnou iritací nervů. Termoablační intervenční výkon je jednou z efektivních možností léčby u precizně diagnostikovaného LFS, který lze, s časovým odstupem, opakovat.

Foto zdroj: náhled Lekársky obzor 4/2022. Časopis Lékařský obzor (ISSN 0457-4214) je recenzovaným slovenským časopisem vydávaným Slovenskou lékařskou univerzitou v Bratislavě. Časopis je indexován v databázi SCOPUS.


Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace