Participujeme na edukaci specialistů v celosvětovém měřítku

Inovativní techniky perkutánní endoskopické chirurgie páteře představili na mezinárodním anatomickém workshopu v německém Essenu specialisté EuroPainClinics MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD., Dr. Krzysztof Łokas a MUDr. Ľubomír Poliak. Vzdělávacího semináře se zúčastnilo 56 spinálních chirurgů a 7 distributorů z celého světa.

Oblast vysoce kvalitního vzdělávání patří k pilířům komplexní znalostní platformy EuroPainClinics. Medicínské poznatky a klinické zkušenosti jsou sdíleny jednak formou vlastních vzdělávacích programů, jejichž cílem je prohloubit zájem odborné multidisciplinární veřejnosti o obor intervenční léčby bolesti, a současně jsou také implementovány do externích vzdělávacích projektů.

MUDr. Róbert Rapčan se jako odborný medicínský garant dlouhodobě podílí na kontinuálním rozvoji oboru intervenční algeziologie a oblasti pokročilých intervenčních technik v tuzemském, ale především v celosvětovém měřítku. Své rozsáhlé profesní zkušenosti a špičkové technické dovednosti předává formou bohaté pedagogické činnosti. Jako mezinárodní školitel německé firmy MaxMore pravidelně vystupuje na seminářích pořádaných společností, techniky intervenční algeziologie přednáší na Gulf Medical Univerzity ve Spojených arabských emirátech, vyučuje algeziologii a ultrazvukovou anatomii na lékařské fakultě UPJŠ v Košicích. Působí dále v prestižní funkci FIPP Examiner – člen zkušební komise a examinátor mezinárodních zkoušek FIPP (Fellow of Interventional Pain Practice) pořádaných organizací World Institut od Pain, je členem Poradního výboru mezinárodního edukačního portálu pro lékaře PainCast.

MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD. přednášel techniky transforaminálního endoskopického přístupu
Dr. Krzysztof Łokas se věnoval problematice interlaminárního endoskopického přístupu
MUDr. L’ubomír Poliak vyučoval endoskopické techniky fazetových kloubů a SI kloubu

Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace