TISKOVÁ ZPRÁVA: Lékaři EuroPainClinics uskutečnili první endoskopické operace na páteři v Brně

1886 | 6 min

EuroPainClinics

TISKOVÁ ZPRÁVA

Lékaři specializovaného pracoviště Kliniky miniinvazivní a endoskopické léčby zad EuroPainClinics provedli začátkem března první endoskopické výkony na páteři při ošetření vyhřezlých meziobratlových plotének v Brně. Jedná se o unikátní perkutánní (neboli skrze kůže vedené) výkony pod kontrolou RTG a videonavigace, které pacientovi přinášejí oproti klasické operační léčbě řadu klinických benefitů včetně rychlejší rekonvalescence a rychlejšího návratu do aktivního života a do zaměstnání.

Klinika miniinvazivní a endoskopické léčby zad EuroPainClinics je v současnosti jediným klinickým zařízením svého typu v České republice. Pacientům poskytuje precizní diagnostiku a léčbu chronické bolesti zad s využitím širokého spektra miniinvazivních a endoskopických výkonů. Specializací je léčba bolesti bederní páteře spojené s tzv. kořenovým syndromem, jehož nejčastější příčinou, a to až v 90 %, jsou zejména výhřezy meziobratlových plotének, a dále léčba přetrvávající nebo nově vzniklé bolesti po operaci zad v důsledku syndromu selhání operační léčby (FBSS, failed back surgery syndrom). V ČR je v provozu pracoviště EuroPainClinics v Praze a od letošního února také nově otevřené pracoviště v Brně.

„Počátek endoskopických operací na páteři na Moravě byl zahájen úspěšně provedenými výkony tzv. endoskopické diskektomie u tří pacientů, při kterých byly odstraněny výhřezy meziobratlových plotének v oblasti bederních obratlů L3/L5; v jednom případě se jednalo o odstranění výhřezů na dvou úrovních obratlů zároveň“, uvádí MUDr. Róbert Rapčan, Ph.D., MBA, FIPP, medicínský ředitel EuroPainClinics, a dále komentuje:„Miniinvazivní a endoskopické výkony na páteři patří v  dnešní moderní medicíně k nejpokročilejším terapeutickým přístupům tzv. intervenční léčby bolesti. Těší nás, že moravští pacienti mohou profitovat z léčby podle světových standardů a být komplexně diagnostikováni a léčeni, včetně endoskopických výkonů, přímo v Brně.“

Nejčastější pokročilé endoskopické výkony

Endoskopická diskektomie se provádí u pacientů s chronickou bolestí zad, kterou způsobují některé typy vyhřezlých meziobratlových plotének. Pod precizní kontrolou RTG C-ramene se k páteři zavádí speciální jehla pro vytvoření pracovního kanálu. Poté je zaveden endoskop a pracovní nástroje. Za neustálé vizualizace se speciální technikou vyhřezlá část ploténky odstraní a ploténka se na závěr ošetří tepelnou radiofrekvencí. MUDr. Michal Matias, vedoucí lékař EuroPainClinics Brno,vysvětluje:„Endoskopické výkony jsou vhodné pro určitý typ, zejména laterálních, tj. bočních výhřezů plotének, které se klasickou otevřenou technikou operují obtížně. Výhodou endoskopického výkonu je zejména jeho šetrnost k pacientovi, neboť nedochází k poškození svalstva podél páteře. Pracovní místo se vytváří pouze jedno, a to o velikosti 8 až 10 mm, a kožní řez se po ukončení zašije jedním či dvěma stehy. Výhodou je, že se výkon provádí v lehké anestezii, tzv. sedaci, pouze zřídka v celkové anestezii.“

Dalším typem endoskopického výkonu je epiduroskopie, výkon k léčbě přetrvávající nebo nově vzniklé bolesti po operaci zad v důsledku syndromu selhání operační léčby (FBSS – failed back surgery syndrom). Při výkonu se tepelnou radiofrekvencí odstraňuje epidurální fibróza neboli zmnožené vazivo, které dráždí míšní kořen nebo způsobuje zúžení páteřního prostoru. Vytváří se až u třetiny pacientů po operaci.
Oba pokročilé endoskopické výkony lze kombinovat a ošetřit obě problematiky současně.

Výhody miniinvazivních a endoskopických výkonů
Miniinvazivní a endoskopické výkony přinášejí v porovnání s klasickým operačním přístupem dle ISMISSřadu klinických výhod, jako je nižší riziko tvorby epidurální fibrózy, menší výskyt infekce, menší chirurgický řez a chirurgické trauma. Významně kratší je doba trvání operace (v závislosti na typu výkonu od 30 do 90 minut). S tím je spojena výrazně kratší doba rekonvalescence, kdy pacient je obvykle po 6 týdnech od zákroku schopen vrátit se ke každodenním běžným činnostem a zálibám. Léčba probíhá v ambulantní péči a bez hospitalizace. Pacient se po zákroku a doporučeném, zhruba dvouhodinovém odpočinku vrací do svého domova. Všechny poskytované výkony se opírají o poznatky medicíny založené na důkazech (EBM, evidence-based medicine) a řídí se mezinárodními standardy SIS (Spine Intervention Society).

Pracoviště EuroPainClinics Brno sídlí v prostorách Polikliniky Starý Lískovec, kde probíhá ambulantní péče a vybrané miniinvazivní výkony. Pro endoskopické výkony je využíván operační sál v Nemocnici Milosrdných bratří v Brně. Zdravotní péče na pracovišti EuroPainClinics Brnoje v současné době plně hrazena pojišťovnou VZP. Objednání je možné na tel. čísle 792 336 946 nebo prostřednictvím bezplatné online služby E-konzultace https://www.europainclinics.cz/e-konzultace/.

Kontakt:
Mgr. Dagmar Bílková, PR Manager
Tel.: 607 822 500
bilkova@europainclinics.com


1 ISMISS International Society for Minimal Intervention in Spinal Surgery – Mezinárodní společnost pro miniinvazivní chirurgii páteře, dle příručky „Guidelines for Endoscopic Spinal Surgery“, schválené výborem ISMISS 28. 1. 2010, www.ismiss.com

Foto: