Vaše úspěšná léčba, náš společný úkol

1259 | 4 min

V EuroPainClinics usilujeme každodenně o to, najít pro každého pacienta optimální léčebné řešení a pomoci mu účinnou úlevou od bolesti vést opět co nejvíce kvalitní a aktivní život. Pro úspěšnost léčby je jedním z klíčových faktorů také správná komunikace.

Správně nastavená komunikace je nejdůležitější složkou práce s pacienty. Je to základní „stavební“ kámen vztahu interakce, která napomáhá odkrývat potřeby pacientů a umožňuje na ně reagovat. K úspěšnému průběhu terapie je vždy nutná jak proaktivita pacienta, tak vzájemná týmová spolupráce pacienta a zdravotníků.

Mnohaletou klinickou zkušenost našich pracovišť potvrzuje každoročně více než patnáct tisíc pacientů s bolestí zad, kteří si k nám najdou cestu, a jimž můžeme poskytnout v rámci naší specializace pomoc s využitím širokého spektra intervenčních výkonů. EuroPainClinics však nejsou jen vysoce moderní miniinvazivní a endoskopické metody, ale především specifický přístup a individualizovaný systém diagnostiky a léčby, který stojí na několika základních pilířích.

Otevřenost a důvěra

Základem jakékoli léčby je důvěra. Vzhledem k našim zkušenostem dobře víme, že bolest není vidět na magnetické rezonanci a víme, že bolest je taková, jak ji daný člověk cítí. Mohou se lišit způsoby a možnosti léčby, ale každá bolest je skutečná. Ne každou bolest umíme léčit, ale to, že vaši bolest neumíme ovlivnit, neznamená, že ji budeme popírat, nebo bagatelizovat. My vám věříme, že máte bolest, a vy nám můžete věřit, že vás vyslechneme, a budeme se snažit zjistit, zda a jak bychom mohli případně vaši bolest léčit.

Informace a poučená spolupráce

V čem pro vás spočívá hlavní benefit naší vzájemné spolupráce? Především vám pomůžeme se ve vašem problému vyznat. U chronické bolesti je klíčový aktivní přístup pacienta. To platí zvláště pro bolest zad a jiné bolesti pohybového aparátu. K tomu, abyste mohli aktivně bojovat s vaší bolestí, jsou nutné informace. Pacienti se často cítí ztraceni v systému, kde jsou jim podávány rozporuplné informace, jsou odesíláni od lékaře k lékaři. Je v našem prioritním zájmu a pevně věříme, že vám s vaší bolestí dokážeme pomoci, ale i pokud to nebude možné, zcela určitě budete odcházet informováni a poučeni.

Individuální plán

Ve všech oblastech je dobré mít plán, a stejně tak i při léčbě bolesti. Proto na první návštěvě, po základním vyšetření a posouzení případných nálezů s vámi probíráme, co se bude dít v průběhu léčby, zvažujeme všechny alternativy léčby. Máte tak jasnou představu, jak bude léčba probíhat, jak bude dlouho trvat a za jakých podmínek také skončí – ať již úspěšně, nebo ne.

Chronická bolest zad představuje pro člověka nejen fyzickou zátěž, ale především psychickou nepohodu a emoční nestabilitu, omezení v běžných činnostech a přirozeném životním rytmu. Děláme vše pro to, abyste se u nás cítili dobře. Váš dlouhodobý dobrý zdravotní stav však závisí z velké části i na vás a vaší snaze. Neváhejte se proto našich lékařů a sester při vaší léčbě na cokoliv zeptat. Dosažení co největší úlevy od bolesti pro váš spokojený život je hlavním cílem naší péče a naším společným úkolem.

Odborná textová spolupráce: MUDr. Michal Matias

Čtěte také – mohlo by vás zajímat:

Informace o možnosti léčby a objednání: Využijte bezplatnou službu E-konzultace.