Vědecký časopis Pain Medicine publikoval odborný článek lékařů EuroPainClinics

Vynikajícího úspěchu dosáhli lékaři pracovišť EuroPainClinics v uplynulých dnech – v aktuálním čísle prestižního karentovaného časopisu Pain Medicine (Oxford Academic Journal) byl zveřejněn odborný článek na téma srovnání účinnosti mechanické adheziolýzy a adheziolýzy s aplikací léčiva do epidurálního prostoru během výkonu epiduroskopie, osvědčené diagnostické a léčebné metody chronické radikulární bolesti po operaci páteře v důsledku syndromu selhání chirurgické léčby (FBSS). Autoři v článku zpracovali výsledky randomizované, dvojitě zaslepené klinické studie EuroPainClinics Study II realizované ve dvou skupinách pacientů, přičemž hodnocena byla intenzita bolesti zad a končetin na vizuální analogové škále bolesti (VAS) a omezení běžných aktivit pomocí indexu ODI (Oswestry Disability Index) po šesti a dvanácti měsících po zákroku.

Autorům srdečně gratulujeme ke skvělému úspěchu!

“A Randomized, Multicenter, Double-Blind, Parallel Pilot Study Assessing the Effect of Mechanical Adhesiolysis vs Adhesiolysis with Corticosteroid and Hyaluronidase Administration into the Epidural Space During Epiduroscopy”

Róbert Rapčan, MD Ladislav Kočan, MD, PhD Juraj Mláka, MD Miroslav Burianek, MD, MBA Hana Kočanová, MD Simona Rapčanová, MDMichael Hess, MD Anthony Hammond, MD Martin Griger, MD Michal Venglarčík, MD, PhD Show more

Plné znění článku (zabezpečeno) pro odbornou veřejnost na odkazu zde

https://academic.oup.com/painmedicine/advance-article-abstract/doi/10.1093/pm/pnx328/4953041?redirectedFrom=fulltext

Sdílet tento článek přátelům

Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace