XI. Kongres World Institut of Pain s účastí EuroPainClinics

MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD., medicínský ředitel EuroPainClinics, vystoupí na XI. světovém kongresu instituce World Institut of Pain, který proběhne ve dnech 25. až 27. srpna v Budapešti. Součástí kongresu jsou mezinárodní certifikační zkoušky FIPP, jichž se zúčastní také další členové lékařského týmu EuroPainClinics.

Kongres World Institut of Pain jako jedna z nejočekávanějších odborných událostí světové intervenční medicíny představí nejaktuálnější trendy v oblasti nových technologií, léčby chronické bolesti, neuromodulační léčby a regenerativní medicíny, a zároveň přinese jedinečnou příležitost sdílení odborných informací a klinických zkušeností specialistů z celého světa.

V rámci přednáškových bloků vystoupí MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD., který se jako člen vědeckého výboru kongresu ujme funkce předsedajícího jedné z intervenčních sekcí, a své klinické zkušenosti předá odbornému publiku přednáškou na téma denervačních technik v léčbě SI kloubu (Denervation techniques in management of sacroiliacal joint pain). Formou posteru budou dále prezentovány výsledky klinického výzkumu vedeného MUDr. Rapčanem, který se zabývá srovnáním intervenčních technik při léčbě facetových kloubů (Comparing the effect of interventional pain manangement techniques in the treatment of facet joint pain).

Současně s kongresem budou probíhat mezinárodní zkoušky specializačního vzdělání FIPP (Fellow of Interventional Pain Practice), jejichž účastníky jsou v letošním roce další lékaři EuroPainClinics. Certifikaci FIPP uděluje World Institut of Pain jako potvrzení excelentních profesních kompetencí v přesném a bezpečném ovládání intervenčních technik podle nejvyšších standardů. MUDr. Róbert Rapčan je od roku 2013 prvním lékařem na Slovensku a v České republice, který je držitelem certifikace FIPP. O tři roky později byl jmenován do prestižní pozice FIPP Examiner – člen zkušební komise a examinátor mezinárodních zkoušek FIPP.
Lékaři s certifikací FIPP se stávají členy elitní mezinárodní skupiny specialistů World Institut of Pain a jsou garanty špičkové lékařské péče každého pracoviště intervenční algeziologie. V EuroPainClinics jsme hrdi na dosažené certifikace FIPP našich specialistů, která jsou aktuálně v kontextu českých a slovenských klinických pracovišť jedinými, a těším se na nová úspěšná absolutoria.


Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace