Bolest při ischias: Co je dobré vědět

1969 | 8 min

Prudká vystřelující bolest zad, která se projevuje zpravidla náhle v důsledku prudkého pohybu, prochladnutí, přetížení páteře, ale také z celé řady závažnějších příčin může být příznakem nepříjemného ischiasu. Bolesti postihují starší i mladší věkové generace a jsou jedním z velmi častých důvodů pracovní neschopnosti.

Ischias, někdy také lumbago, ústřel, lidově „houser či hexenschus“ jsou popisné výrazy, kterými se označuje takzvaný lumbo-ischiadický syndrom, tedy bolest zad s vyzařováním do dolní končetiny nehledě na příčinu (označení je původně odvozeno od „sedací oblasti“, kam často bolest vyzařuje). V převážné většině případů označení ischias tak nemá nic společného se sedacím nervem a jeho drážděním, či dokonce jeho zánětem, jakkoli i tento původ bolesti je možný. Bolest vzniká stlačením, skřípnutím nebo podrážděním nervových kořenů v lumbosakrální páteři (dolní část zad).

Problém, který označujeme jako ischias, může často vzniknout pouze jako funkční porucha při přetížení, prochlazení, dlouhém sezení, nevhodné zátěži a podobně. Podobné příznaky ale často způsobuje i vyhřezlá ploténka utlačující nervový kořen. Mezi další příčiny patří postižení kloubů kolem páteře, svalové spazmy, spinální stenóza (zúžení páteřního prostoru), foraminostenóza (zúžení otvoru pro vystupující nervový kořen) spondylolistéza (vychýlení obratle), vzácně infekce, zranění nebo dokonce nádorová onemocnění.

Ischias se projevuje ostrou, pálivou až elektrizující bolestí v dolní části zad (bolest v kříži), která vyzařuje či vystřeluje přes hýždě dolů do končetiny. Bolest obvykle postihuje pouze jednu končetinu. Zhoršuje se při prudkém pohybu, dlouhodobém sezení, ale také například při kašli nebo kýchání, projevuje se také v noci. Končetina se může v některých případech stát méně citlivou, slabší, slabost se může projevovat až v chodidle. Bolest může doprovázet pocit mravenčení. 

Věděli jste, že…

  • Ischias postihuje nejvíce věkovou kategorii 40 až 50 let, přičemž muže 3x častěji než ženy.
  • Ischias může napodobovat bolest u tzv. diabetické neuropatie. Pokud máte cukrovku a trápí vás bolest zas s vystřelováním do končetiny, promluvte si co nejdříve se svým lékařem!
  • Bolest při ischias nutí změnu a úpravu chůze, čímž si člověk ulevuje od bolesti a „šetří“ bolavou končetinu. To vede ve výsledku ke kulhání.
  • Riziko ischias souvisí nejen s vysokou hmotností, ale také s výškou. Běžnější je například u mužů s výškou nad 185 cm.

Bolesti zad obecně souvisí s degenerativními změnami především bederní páteře a okolních struktur. Proto riziko ischiasu zvyšují faktory, které se podílejí na vzniku a progresi těchto změn. Jsou jimi především vyšší věk, nedostatek pohybu, nadváha, jednostranné zatížení (při sportu, nebo při fyzicky náročném povolání), ale také genetické predispozice, kouření a nevhodná strava.

Jak se ischias diagnostikuje

Při diagnostikování ischiasu lékař odebere nejprve anamnézu vašeho zdravotního stavu. Zeptá se vás na příčiny a projevy bolesti, kterou pociťujete, bude ho zajímat, kde cítíte bolest, jaká je její intenzita, bude potřebovat znát informace například i o nedávných zraněních či onemocněních, která jste případně prodělali. Dalším krokem při diagnostice je fyzikální vyšetření, které zahrnuje určité specifické manévry jako například Lasseque test, ale i další provokační testy, testování svalové síly a reflexů. Na základě toho pak může doporučit další pomocná vyšetření k potvrzení diagnózy. Nejběžnější je zobrazovací metoda magnetické rezonance, případně CT, RTG, dále elektromyogram, který zobrazuje vedení nervových impulsů periferními nervy.

Jak léčbou na bolest ischiasu

Bolest při ischias dokáže v některých případech člověka doslova paralyzovat a každý pohyb může způsobovat nesmírné obtíže. Dobrou zprávou je, že většina pacientů s ischiasem (80 až 90 %) se zlepší bez operace, a přibližně polovina se zotaví z epizody do 6 týdnů. Je však velmi důležité nezanedbávat léčbu již v počátečním stadiu. Často se objevuje domněnka, že ischias se musí „vyležet“.  V akutní fázi ischiasu je klidový režim na lůžku správnou volbou. Právě fyzická aktivita je při ischiasu důležitá k tomu, aby se příznaky mohly držet pod kontrolou. Proto se ani při ischias pohybu nevzdávejte. Cvičení napomáhá správné funkci páteře, zlepšuje svalovou a kostní sílu a také flexibilitu sedacího nervu. Cvičit můžete také preventivně jako ochranu před vznikem případných obtíží spojených s ischias do budoucna. V EuroPainClinics můžete využít služeb našich ambulancí fyzioterapie EuroPainClinics Fyzio v Brně a Hradci Králové, kde vás naši kvalifikovaní fyzioterapeuti správnou techniku cvičení naučí.

Cílem léčby ischiasu je zvýšit pohyblivost a snížit bolest. Většina pacientů se symptomy ischias dobře reaguje na konzervativní léčbu, jako jsou léky, cvičení a speciální protažení ischias a fyzikální terapie. Jestliže však příznaky ischiasu přetrvávají déle než 6 týdnů, bolest neustupuje či se zhoršuje, je potřebné navštívit lékaře. Okamžitě je třeba vyhledat lékařskou pomoc, pokud se vyskytne silná, nesnesitelná bolest nohou, která trvá několik hodin, necitlivost nebo svalová slabost ve stejné noze, nebo se projeví ztráta kontroly střev či močového měchýře. Může jít o závažné stavy vyžadující okamžité řešení.

Léčba ischias zahrnuje mimo konzervativní terapii miniinvazivní zákroky a chirurgické metody.

Intervenční léčba ischias

Intervenční diagnostika a léčba se zaměřuje na odhalení zdroje bolesti (generátoru) a jeho ovlivnění injekční aplikací léků (místní anestetika, kortikoidy), aplikací elektrického proudu, mrazu atd. Epidurální steroidní léčba se u většiny terapeutických injekcí svými výsledky u jednotlivých pacientů liší. Někteří lidé mohou zaznamenat okamžitou a trvalou úlevu od bolesti, někteří mohou mít úlevu od bolesti pouze několik týdnů či měsíců a někteří nemusí pociťovat žádnou úlevu od bolesti.

Operační léčba ischias je obvykle zvažována, pokud bolest přetrvává i po vyčerpání ostatních metod konzervativní a nechirurgické léčby. Kdy nastane čas na operaci, závisí na řadě faktorů, a zejména na příčině ischiasu. Obvykle se zvažuje do jednoho roku od přetrvávajících symptomů. Cílem operace je odstranit tlak na nervy, které jsou sevřené, a ujistit se, že páteř je stabilní. Je třeba mít na zřeteli, že bolesti zad spojené s ischiasem se však ani po operaci nemusí vždy zlepšit. V některých závažných případech je operace první možností, jako u nádorů či u některých zlomenin v bederní páteř. Specifickým případem je zejména syndrom cauda equina, vzácná a vážná forma poruchy, kdy kompresí (stlačením) cauda equina – vaku nervů a nervových kořenů v bederním míšním kanálu dochází ke ztrátě motorické a senzorické funkce dolní části těla. Může dojít ke ztrátě kontroly (dysfunkci) močového měchýře a střev či trvalé paralýze svalů jedné nebo obou dolních končetin.

Léčba bolesti zad v EuroPainClinics začíná precizní intervenční diagnostikou při vstupním vyšetření zahrnující podrobnou anamnézu všech příznaků. Pokud vás trápí ischias či obdobné příznaky spojené s bolestí zad, obraťte se na naše specialisty. Využijte bezplatnou E-konzultaci, na jejímž základě vyhodnotíme, jakou cílenou pomoc vám můžeme poskytnout.