Česko-slovenské dialogy o bolesti s účastí specialistů EuroPainClinics

526 | 4 min

Odborná sdělení specialistů EuroPainClinics zazněla na kongresu XXIII. Česko-slovenské dialogy o bolesti a XXIX. Slovenské dialogy, který se uskutečnil ve dnech 5. až 8. října ve středoslovenském městě Zvolen. Pod vedením našich lékařů proběhl také odborný workshop o využití sonografie v léčbě bolesti.

Každoroční algeziologický kongres Dialogy o bolesti je pořádán ve spolupráci odborných společností v čele se Slovenskou lekárskou komorou, Slovenskou spoločnosťou pre štúdium a liečbu bolesti (SSŠLB), Společností pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP a dalšími. Jako jedna z nejvýznamnějších odborných událostí na české a slovenské půdě přináší nejnovější poznatky a zajímavé trendy oboru léčby bolesti. Hlavními tématy kongresu se v letošním roce stala nádorová a nenádorová bolest, intervenční léčba bolesti a paliativní medicína a ošetřovatelská péče v algeziologii. Významný prostor k prezentaci odborných sdělení intervenční algeziologie patřil lékařům EuroPainClinics.

Kongresu předcházel dne 5. října odborný workshop „Využití sonografie v diagnostice a léčbě bolesti“, na němž se jako přednášející a lektoři představil lékařský tým EuroPainClinics medicínského ředitele MUDr. Róberta Rapčana, FIPP, MBA, PhD. Workshop proběhl formou teoretické výuky a praktického výcviku. Se základní terminologií a základy práce s USG seznámil účastníky MUDr. Juraj Mláka, FIPP, EDRA. Využití metody ultrasonografie na různých anatomických strukturách se ve svých přednáškách ujali MUDr. Peter Lenčéš (hlava a krk), MUDr. Róbert Rapčan (hrudník a rameno), MUDr. Michal Matias (abdominální a pánevní oblast), MUDr. L’ubomír Poliak (horní končetina) a MUDr. Michal Venglarčík (dolní končetina). V režii našich lékařů jako lektorů proběhl výcvik využití USG u jednotlivých struktur na figurantech.

V rámci programu kongresu poté následně specialisté EuroPainClinics vystoupili s odbornými přednáškami ve dvou sekcích Intervenční algeziologie. Aktuálnímu přehledu o metodě endoskopická diskektomie se ve svém sdělení věnoval MUDr. Michal MatiasMUDr. Róbert Tirpák, FIPP, se zabýval transforaminální endoskopií a jejími limitacemi v revizi foramenu a předního epidurálního prostoru. MUDr. Michal Adam se ujal tématu endoskopické ablace facetových kloubů, o endoskopické denervaci SI kloubu hovořil MUDr. Peter LenčéšMUDr. Martin Griger, FIPP, DESA, se zaměřil ve svojí přednášce na cervikální epidurolýzu v léčbě rezistentní onkologické bolesti. MUDr. Róbert Rapčan přinesl zajímavý vstup v podobě raritní kazuistiky úspěšného endoskopického ošetření lumbární hernie u velmi mladé pacientky.

Také v druhém bloku přednášek zazněly další velmi zajímavé příspěvky. MUDr. Ladislav Kočan se ve svojí přednášce zabýval kryoablací jako vhodnou metodou po thorakotomii (intervenční zákrok v oblasti hrudní páteře). MUDr. Róbert Rapčan seznámil publikum s výsledky využití neuromodulační léčby při refrakterní pánevní bolesti. MUDr. L’ubomír Poliak představil aktuální terapeutické postupy v léčbě bolesti u trigeminální neuralgie.

Všechny přednášky našich lékařů se setkaly s aktivním zájmem, o čemž svědčila hojná účast v přednáškovém sále i řada dotazů a aktivní diskuze na závěr. Těší nás, že jsme odborné veřejnosti mohli předat relevantní poznatky, které jsou pilířem činnosti našich pracovišť v České republice a na Slovensku, a na jejímž rozvoji implementací progresivních trendů intervenční algeziologie permanentně pracujeme.

Děkujeme našim lékařům za jejich aktivní účast a hodnotná sdělení.