Bolest bederní páteře? Může jít o kořenový syndrom

Trápí vás dlouhodobá bolest dolní části zad, která se šíří do dolní končetiny pod koleno až do chodidla? Máte kvůli bolesti problémy při sezení i stání, cítíte, jak se vytrácí síla ve vaší noze? Dělá vám problém stoupnout si na špičky nebo zvednout nohu do schodů? Může jít o kořenový syndrom, který způsobuje zejména výhřez ploténky. Zjistěte více o příčinách a možnosti léčby.

CO ZNAMENÁ KOŘENOVÝ SYNDROM

Bolest zad v důsledku poškození plotének a degenerativních změn na páteři pociťují lidé nejčastěji od čtyřiceti let výše, výjimkou však dnes nejsou ani dvacetiletí pacienti, kteří jsou indikováni s poškozením plotének, a to především v důsledku sedavého stylu života, nedostatku pohybu a nesprávných pohybových návyků. Pokud bolest přetrvává dlouhodobě, respektive déle než tři měsíce, je namístě co nejdříve navštívit specialistu. Včasné zahájení léčby zvyšuje šanci na odstranění obtíží a může také zamezit případné pozdější recidivě, tj. navrácení obtíží, které již mohou přerůst v těžkou chronickou bolest.

Jedním z častých zdrojů bolestí plynoucích z postižení bederní páteře je kořenový neboli radikulární syndrom. Příčinou jsou ponejvíce výhřezy meziobratlových plotének, které způsobují útlak nebo mechanické poškození kořenového nervu. Bederní páteř jako nejvíce namáhaná část páteře je nejčastěji postiženou oblastí, a to až v 90 %. Kořenový syndrom v bederní oblasti zasahuje úrovně bederních obratlů L3-S1.

VÝHŘEZ PLOTÉNKY: PŮVODCE BOLESTI

Ploténky jsou chrupavčité destičky (složené z vnějšího pevného prstence a vnitřního rosolovitého jádra) vložené mezi obratli. Zde jako „polštářky“ plní funkci tlumičů, respektive tlumí nárazy mezi jednotlivými obratli. Na páteř, a tedy i na ploténky, působí řada rizikových faktorů, jako jsou degenerativní změny v souvislosti s věkem, úrazy, dlouhodobé nadměrné zatěžování páteře, především při práci spojené s dlouhým stáním nebo v předklonu, při zdvíhání těžkých břemen či dlouhém sezení. Nepříznivě ovlivňuje stav páteře a plotének nadváha až obezita, ale také kouření nebo i rodinná anamnéza. Každý z těchto faktorů může zapříčinit porušení vnějšího prstence ploténky, přičemž vnitřní hmota jádra se tlačí ven.

Výhřez ploténky, odborně prolaps nebo hernie disku (laicky také označovaný jako prasklá nebo vyklouznutá ploténka) je vlastně vyhřezlá hmota ploténky, která dráždí či utlačuje kořen přilehlého míšního nervu, a to vnímáme jako bolest. U bederních plotének se výhřez projevuje nejčastěji mezi obratli L5-S1 a L4-L5.

JAKÉ PROJEVY KOŘENOVÉHO SYNDROMU JSOU TYPICKÉ

Pro kořenový syndrom je charakteristický soubor příznaků označovaný jako kořenová (radikulární) bolest. Výskyt již jednoho příznaku může signalizovat kořenový syndrom.

Co trápí nejčastěji?

 • Bolest šířící se do jedné či více „spádových oblastí“ kořenových nervů (tzv. dermatomy) na dolní končetině
  Vyzařování či „vystřelování“ bolesti do dolní končetiny se může projevovat v hýždích, stehnu, lýtku až do chodidla.
 • Bodavá, tupá, pálivá či ostrá pulzující jednostranná bolest
  Výhřez ploténky se obvykle projevuje na jedné straně těla, bolest tedy bývá obvykle jednostranná. Bederní páteř bývá omezena v pohybu, především do záklonu a předklonu. Bolest se zhoršuje pohybem – může se projevit po delším stání, sezení, ale i po krátké chůzi. Bolest může vyvolat i kašel, smích, kýchání nebo defekace (vyprazdňování).
 • Ztráta citlivosti nebo svalové síly končetiny, v prstech
  Poškození nervů ovlivňuje svaly končetiny, které nemohou plnit svou funkci a stávají se ochablejšími. To představuje omezení v pohybu, například riziko klopýtání.
 • Neschopnost stoupnout si na špičky nebo na paty
 • Mravenčení, brnění, pálení, aj.

Mezi další příčiny kořenového syndromu může být tzv. syndrom selhání operační léčby (FBSS – failed back surgery syndrom), dále úrazy páteře, zánětlivá onemocnění páteře infekční povahy, nádory a jiné.

ÚČINNÉ A ŠETRNÉ ŘEŠENÍ POMOCÍ INTERVENČNÍ LÉČBY

V EuroPainClinics jsme specialisté na intervenční léčbu bolesti, která zahrnuje široké portfolio miniinvazivních a endoskopických výkonů pro ošetření vyhřezlých plotének a epidurálního prostoru. Důkazem toho je v současnosti více než 5 000 úspěšně realizovaných endoskopických výkonů, s nimiž se řadíme mezi evropské lídry intervenční algeziologie.

Základem léčby je precizní intervenční diagnostika bolesti zad, jejímž cílem je najít zdroj (generátor) bolesti a metodu k jejímu účinnému ovlivnění. Po odběru anamnézy, klinickém vyšetření a zhodnocení nálezů zobrazovacích metod (u páteře ideálně magnetické rezonance) lékař určuje diagnózu, jejíž správnost ověřuje tzv. intervenčním testem. K tomu využíváme několik typů diagnostických výkonů. Již některé z nich mohou přinést úlevu na delší dobu.

Následné intervenční terapeutické postupy speciálně navržené k léčbě bolestivých stavů pacientům přinášejí úlevu snížením, zmírněním nebo odstraněním bolesti pro kvalitnější a spokojenější život.

Miniinvazivní výkony probíhají ambulantně, pod přesnou kontrolou RTG přístroje s mobilním C-ramenem. Při endoskopickém výkonu, který probíhá na operačním sále pod kontrolou RTG C-ramene a videonavigace, vytváří operatér jeden kožní řez o délce 80 až 100 mm, kterým zavede do epidurálního prostoru pracovní nástroje a speciální endoskopickou kameru, která snímá celou operaci na obrazovku. Vizualizace umožňuje přesné ošetření výhřezu ploténky v požadované úrovni, a případně také (dle typu endoskopického výkonu) další intervenci v epidurálním prostoru – podání protizánětlivých léků, rozrušení adhezí (srůstů), odstranění jiných patologických změn.

PROČ ZVOLIT MINIINVAZIVNÍ A ENDOSKOPICKÉ VÝKONY, JAKÉ JSOU VÝHODY?

Miniinvazivní a endoskopické výkony vycházejí z poznatků medicíny založené na důkazech (EBM, evidence based-medicine) a řídí se doporučeními mezinárodních organizací SIS (Spine Intervention Society) a WIP (World Institut of Pain). Oproti klasické otevřené chirurgické operaci mají tyto výkony řadu výhod. Velkou předností miniinvazivní charakter výkonů, který je k pacientovi a páteři maximálně šetrný. Je zde minimální riziko pooperačních komplikací, nedochází k poškození svalů podél páteře, které mohou být u klasického přístupu narušeny, snižuje se riziko krvácení, infekce či vzniku epidurální fibrózy (vazivových srůstů). 

Výkony se provádí v lokální nebo lehké anesteziii (analgosedaci), a jen zřídka v celkové anestezii, a bez nutnosti hospitalizace. Pacient se po zákroku a doporučeném asi dvouhodinovém odpočinku vrací domů. Další výhodou je rychlejší rekonvalescence, a tedy rychlejší návrat ke každodenním aktivitám, do práce a k vašim zálibám.

Miniinvazivní a endoskopická léčba je ideální volbou pro všechny pacienty, kteří nechtějí být bolestí ve svém životě, v zaměstnání či při volnočasových aktivitách dále omezováni a přejí si rychlé, šetrné a účinné řešení svých zdravotních obtíží. Pokud vás tato možnost zaujala, informujte se přes jednoduchý online formulář bezplatné služby E-konzultace, zda můžete být vhodným kandidátem na tento typ léčby. Bude-li to možné, rádi vám poskytneme co nejoptimálnější řešení.


Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace