Kořenový (radikulární) syndrom

Jednou z nejčastějších chronických bolestí bederní páteře je kořenový (radikulární) syndrom, který vzniká v důsledku útlaku či mechanického poškození nervového kořene. Jen v České republice je spojen s hospitalizací zhruba  40 000 pacientů ročně.

Nejčastější příčiny kořenového (radikulárního) syndromu jsou:

 • výhřezy meziobratlových plotének, kdy až v 90 % všech kořenových syndromů je postižena bederní oblast L3/S1
 • zúžení epidurálního prostoru v důsledku syndromu selhání operační léčby (FBSS, více čtěte níže) spojeného se zmnožením vaziva v epidurálním prostoru
 • úrazy páteře, zánětlivé onemocnění páteře infekční povahy, nádory aj.

Pro RS je charakteristický soubor příznaků označovaný jako kořenová (radikulární) bolest, jejíž typické projevy jsou zejména:

 • vyzařující bolest v jedné či více “spádových” oblastech nervových kořenů, především na dolní končetině,
 • snížení funkce a oslabení končetiny (neschopnost zvednout nohu do schodů, neschopnost postavit se na špičky, zakopávání),
 • ztráta až vymizení citlivosti nebo svalové síly končetiny, v prstech,
 • jednostranná bodavá, pulzující či pálivá bolest, mravenčení, brnění, aj.
 • bolest projevující se např. při ohýbání se dopředu, sezení, chůzi, kašli, tlaku na stolici, případně i v klidu.

K přesné diagnostice radikulárního syndromu a léčbě radikulární bolesti využíváme moderní intervenční metody zahrnující spektrum diagnosticko-prognostických výkonů, které již samy o sobě mohou přinést léčebný efekt. V případě potřeby stanovujeme další terapeutický postup s použitím unikátních a šetrných miniinvazivních a endoskopických výkonů na meziobratlové ploténce a v epidurálním prostoru za kontinuální podpory speciálních stabilizačních funkčních cvičení během celého léčebného plánu pacienta.

Bolest zad po operaci páteře

Diagnóza kořenového syndromu se týká pacientů, kteří doposud nepodstoupili operační zákrok stejně jako pacientů po již absolvované operaci/operacích páteře.
V tomto případě se může projevit v důsledku tzv. syndromu selhání operační léčby (FBSS, failed back surgery syndrom), která byla jinak provedena anatomicky a technicky správně. Zdrojem přetrvávající či nově vzniklé bolesti po operaci může být epidurální fibróza neboli zmnožení vaziva v míšním kanálu, která dráždí či utlačuje nervový kořen nebo způsobuje zúžení epidurálního prostoru. Statisticky se vyskytuje až u třetiny pacientů po klasické operaci páteře.
Špičkový miniinvazivní výkon je určen k diagnostice zmnoženého vaziva jako zdroje bolesti a případných dalších patologických procesů v míšním kanálu a účinném mechanickém ošetření prostoru tepelnou radiofrekvencí pod dohledem speciální kamery.

 

Výhody mininvazivních a endoskopických výkonů

Miniinvazivní výkony v  porovnání s klasickými operacemi přinášejí pacientovi dle ISMISS¹ významné výhody.

 • NIŽŠÍ RIZIKO POŠKOZENÍ NERVŮ
 • MENŠÍ TVORBA EPIDURÁLNÍ FIBRÓZY
 • RYCHLEJŠÍ REKONVALESCENCE A NÁVRAT DO ZAMĚSTNÁNÍ
 • MENŠÍ VÝSKYT INFEKCÍ
 • MENŠÍ CHIRURGICKÝ ŘEZ A CHIRURGICKÉ TRAUMA

Pokud trpíte dlouhodobou, více než 3 měsíce trvající bolestí zad a pozorujete některé z výše uvedených příznaků charakteristických pro kořenový syndrom,  zodpovězte si, prosím, následující otázky:

 • Máte na MRI prokázán nález (nejčastěji výhřez meziobratlové ploténky)?
 • Doprovází vaši bolest zad zároveň bolest SI kloubu, tzv. “esíčka”?
 • Nepomohla vám dosavadní léčba jako injekce, opichy, obstřiky, léčba ozónem?
 • Absolvoval/a jste léčbu PRT (periradikulární terapii) bez dostatečného efektu?
 • Nepřinesla vám doposud očekávanou úlevu rehabilitace, fyzioterapie, cvičení?
 • Trpíte přetrvávající nebo nově vzniklou bolestí i po klasické operaci/operacích páteře?
 • Nemůžete, nechcete či obáváte se z určitých důvodů absolvovat klasickou operační léčbu?

Odpověděli jste ANO na některé z otázek a máte zájem informovat se o možnosti vaší léčby spojené s možným kořenovým syndromem jako původcem vaší bolesti? Využijte on-line službu E-konzultace se specialisty pracovišť EuroPainClinics a získejte rychlé doporučení k dalšímu postupu pro vaši optimální léčbu!

Vyplnit formulář E-konzultace

 

1ISMISS International Society for Minimal Intervention in Spinal Surgery – Mezinárodní společnost pro miniinvazivní chirurgii páteře dle příručky „Guidelines for Endoscopic Spinal Surgery“ schválené výborem ISMISS 28. 1. 2010, www.ismiss.com