Co je dobré vědět o páteři

Páteř jako centrální osa lidského těla je důmyslná a doslova fascinující struktura, která plní řadu důležitých funkcí. Svým uspořádáním propojuje různé části pohybového aparátu a umožňuje nám realizovat pohyb, nese váhu našeho těla a vytváří ochranné prostředí pro páteřní míchu. Podívejme se na některá fakta a zajímavosti.

Páteř se dělí do pěti hlavních částí. Každá z nich má vlastní typ obratlů: Krční (cervical) páteř má 7 obratlů s označením C1–C7, hrudní (thoracic) páteř má 12 hrudních obratlů (Th1–Th12) a bederní (lumbar) páteř tvoří 5 bederních obratů (L1–L5). Kost křížová (os sacrum) vzniká srůstem 5 křížových obratlů s označením S1–S5. Kostrč (os coccygis) je zakrnělá část páteře, která vzniká srůstem 4 až 5 kostrčních obratlů (Co1–Co5).

Pamatujete si, kde na páteři najdeme Atlas? Jedná se o první, nejvyšší obratel krční páteře (C1), který umožňuje kývání hlavy vpřed a vzad. Obratel je pojmenován po řeckém mytologickém obru, který podle pověsti držel na své šíji nebeskou klenbu. Protože stejně tak nese hlavu, je jeho označení také „nosič“. Váhu hlavy, která je okolo 4,5 kg, pomáhá nést také druhý krční obratel Axis neboli čepovec (C2), který zároveň možňuje otáčení hlavy do stran.

Páteř tvoří 33 až 34 prstencovitých kostí – obratlů. Každý z páteřních úseků má vlastní typ obratlů a každá z obratlových kostí je jedinečná. První dva výše zmíněné krční obratle mají svoji specifickou stavbu, ostatní obratle se obecně skládají ze tří hlavních částí – těla, oblouku a výběžků. Nejmasivnější částí obratlů je jejich tělo. Těla krčních obratlů jsou úzká, jejich výška se pohybuje okolo 1,4 až 1, 6 cm a mají spíše trojúhelníkový tvar. Směrem dolů se přirozeně zvyšují nároky na nosnost obratlů vzhledem k váze orgánů a ostatních struktur, které musí páteř nést. Proto se těla obratlů stávají silnějšími – u hrudních obratlů činí jejich výška okolo 2 až 2,5 cm, bederní obratle s těly ledvinovitého tvaru a výškou 3 cm jsou pak nejtěžšími a nejmohutnějšími.

Zleva: krční, hrudní, bederní obratel – ilustrační foto

Uvnitř páteřního kanálu je uložena páteřní mícha, složitý svazek nervových vláken dlouhý okolo 40 až 45 cm. Můžeme si ji představit jako „šňůru provazů“. Má tvar zploštělého válce a je většinou jen o něco silnější než tužka. Táhne se od mozku až k lumbosakrálnímu úseku páteře (rozhraní beder a kříže). Páteř společně s vazy a svaly míchu ohýbá, ale zároveň chrání. Mozkomíšní mok probíhající páteřním kanálem funguje jako tlumič otřesů. Páteřní (epidurální) prostor chrání zase míchu jako polštář z tuku a pojivových tkání. Z míchy vystupuje 31 párů míšních nervů mezerami mezi obratli, které od sebe oddělují ploténky. Dráždění nervů v důsledku poškození ploténky je příčinou bolesti zad.

Pod dolním koncem míchy, asi v úrovni bederních obratlů L1-L2 se míšní nervy označují termínem cauda equina, což v překladu z latiny znamená „koňský ohon“, který tato vlákna uspořádáním připomínají. Při útlaku, dráždění nervových kořenů v této oblasti – zejména výhřezem ploténky, vzniká vzácné onemocnění, tzv. syndrom kaudy, pro který je typická porucha hybnosti a citlivosti končetiny, vystřelující bolest zad do končetin, někdy s projevem inkontinence nebo poruchou funkce močového měchýře či střev.

Páteřní mícha, páteř, ilustrační foto

Věděli jste, že …

  • Ač se může zdát, že páteř je jako rovná tyč, ve skutečností je zakřivena do dvojitého „S“. Zakřivení páteře umožňuje držet rovnováhu, stát vzpřímeně a nést naši tělesnou váhu.
  • Páteř má přes 120 svalů, kolem 220 jednotlivých vazů a 100 kloubů, které zajišťují rozsah a flexibilitu pohybu.
  • Páteř tvoří cca 35 % výšky člověka – v průměru u muže je to okolo 70 cm, u ženy 60 cm.
  • Páteř je pružná mnohem více, než si myslíme. Pokud by se oddělila od těla, mohla by vytvořit až 2/3 celého kruhu.
  • Páteřní mícha jako jedna z nejdůležitějších částí našeho těla váží pouhých 35 gramů.

Proč jsme ráno vyšší než večer

Změna výšky člověka souvisí s množstvím tekutiny v meziobratlových ploténkách, která se v průběhu dne mění. Během spánku, kdy je tělo v klidu, je páteř vystavena minimální zátěži a změnám osmotického tlaku. To způsobuje, že v těle přítomnou tekutinu ploténky „nasávají jako houba“ a nabývají na objemu. Ráno se tak probouzíme vyšší o cca 1 až 2 centimetry, o které na konci dne přicházíme, protože zatížení plotének vahou těla odvádí tekutinu do okolních tkání a způsobuje jejich ztenčení.

Zanechávejme páteři „dobré vzpomínky

Uvádí se, že denně proběhne prostřednictvím neuronů čili nervových buněk míchy mezi mozkem a tělem okolo milionu elektrických nervových zpráv. Pokud se nám přihodí určitá bolestivá událost, pak si vjem bolesti zapamatuje mozek i tělo po delší časový úsek. Příkladem je přibouchnutá ruka do dveří, kdy si bolest ještě pár dní po události uvědomujeme. Je to proto, že páteř má díky míše schopnost si pamatovat. To je pro nás impulzem udržovat páteř stále v dobré kondici jako prevenci bolesti zad, obrazně řečeno v dobrých „vzpomínkách“, které si bude pamatovat – jako je správný postoj, strečink, posilování zádového svalstva.

Každá z částí páteře, ať již jsou to obratle, ploténky, klouby, svaly, vazy či nervy, je citlivá na poškození a zranění, které snadno přivodí bolest zad. V EuroPainClinics se důsledně zabýváme příčinou vaší bolesti a s pomocí precizní intervenční diagnostiky hledáme její zdroj.

Neváhejte obrátit se na naše specialisty, kteří vám nabídnou nejvhodnější řešení v rámci naší specializace, nebo doporučí jiné možnosti léčby.

Prvním krokem k vaší léčbě je online konzultace, na jejímž základě odborně posoudíme, zda vám můžeme pomoci. Bezplatnou službu E-konzultace můžete využít kdykoliv!

Použité zdroje:


Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace
Letní dovolené v EuroPainClinics a omezení provozu »