Endoskopický webinář povede MUDr. Róbert Rapčan

Mezinárodní webinář intervenčních endoskopických technik na páteři včetně streamovaných záznamů z endoskopických operací proběhne dne 18. února pod vedením medicínského ředitele EuroPainClinics a evropského školitele MaxMoreSpine System MUDr. Róberta Rapčana, PhD., MBA, FIPP, jako hlavního prezentujícího a operatéra, a evropského neurochirurga se specializací na miniinvazivní spinální techniky prof. Dr. Karlo Houra. 

Teoretickou část webináře zahájí svojí přednáškou prof. Dr. Karlo Houra, který se jako neurochirurg se specializací v miniinvazivních technikách a operacích lumbární a cervikální páteře zaměří na endoskopický přístup v oblasti disků (plotének) L5/S1 a provede porovnání technických aspektů transforaminálního a interlaminárního přístupu. 

MUDr. Róbert Rapčan, PhD., MBA, FIPP, otevře v rámci přednáškového bloku téma významu precizní diagnostiky páteře před endoskopickým výkonem a dále se bude věnovat oblasti endoskopických výkonů s využitím transforaminálního přístupu. V praktické části webináře provede v rámci live cases (přímý přenos z operací) endoskopické výkony týkající se hernií disků L5/S1 laterálně, L4/L5 laterálně a foraminálním přístupem u disků L5/S1 po otevřené chirurgické operaci. 

Odborná edukační akce je pořádána pod záštitou největšího francouzského distributora páteřních implantátů a vybavení pro spinální chirurgii FRANCE RACHIS a evropského výrobce a distributora instrumentaria pro spinální chirurgii MaxMoreSpine System.

Reportáž z endoskopických operací i průběhu webináře přineseme v následujících aktualitách.


Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace