Fyzioterapie při vaší léčbě v Hradci Králové

4099 | 3 min

Využití vysoce kvalifikované fyzioterapie nabízíme na pracovišti EuroPainClinics Hradec Králové pacientům jako součást jejich celkového léčebného plánu s cílem prevence bolesti zad a pohybového systému. Jako možnost léčby ji zároveň mohou zvolit i pacienti, pro které se léčba miniinvazivními a endoskopickými výkony nejeví jako vhodné léčebné řešení.

Fyzioterapie je zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového systému člověka a je obecně vždy první volbou léčby pacienta, který si přeje zbavit se bolesti. V EuroPainClinics přistupujeme k fyzioterapii z hlediska její prospěšnosti v dlouhodobém horizontu. Co to znamená? 

Benefit včasného zahájení cvičení

Pro pacienta s bolestí zad je fyzioterapie příležitostí naučit se správným pohybem bolesti se vyhnout, nebo dosáhnout jejího snížení či odstranění. Osvojení a používání správných pohybových návyků má pozitivní vliv na celkový léčebný proces a je benefitem zejména při indikovaném endoskopickém výkonu. Proto je ideální zahájit cvičení co nejdříve paralelně s léčbou. Získaná stabilita a správné provádění pohybu je benefitem v rekonvalescenčním období a naučené pohybové vzory vám umožní žít váš život s minimálními omezeními a regulací bolesti. 

Hledáme příčinu vaší bolesti

Při fyzioterapii v EuroPainClinics se zabýváme primárně příčinou vaší bolesti, která je skryta mnohdy úplně jinde než v místě, kde „to“ pocitově bolí. Klíčová je přesná diagnostika, která umožní tuto příčinu přesně lokalizovat lokalizaci a vytvoří prostor pro doporučení nejvhodnější fyzioterapeutické metody. Pro tento účel je aplikována metoda MFK (Manuální Fyzioterapeutická Korekce) která využívá speciální diagnostický počítačový software. Analýza dat klinického vyšetření následně vizualizuje aktuální stav pohybového systému organismu jako celku, stupně zatížení, dysbalance svalů a dalších tělních struktur. Na tomto základě může fyzioterapeut zvolit nejvhodnější léčebnou metodu. 

Čerpáme z prověřených metod

Fyzioterapii v EuroPainClinics vykonává osobně renomovaná fyzioterapeutka Mgr. Jana Slusarčuková, DiS., která při svojí terapii čerpá z klinicky uznávaných a prověřených fyzioterapeutických škol, jako např. DNS prof. PaedDr. Koláře, ACT PhDr. Palaščákové Špringrové, MFK PaedDr. Končalové a řady dalších a a zároveň současných trendů moderní fyzioterapie. Fyzioterapeutický program připravuje pro každého pacienta individuálně, přesně na míru jeho potřebám a aktuálnímu zdravotnímu stavu a v úzké součinnosti s lékaři EuroPainClinics.

Jak se na fyzioterapii dostanete

Doporučení k fyzioterapii provádí lékaři-specialisté na miniinvazivní a endoskopickou léčbu zad na základě vstupního vyšetření. Nejprve je tedy nutné projít procesem předběžného lékařského posouzení prostřednictvím služby E-konzultace. Fyzioterapie probíhá ve stejném místě působnosti hradeckého pracoviště a otevřena je také pacientům pracoviště EuroPainClinics v Praze. Jedná se o zdravotním pojištěním nehrazenou péči. 

fyzioterapie