Fyzioterapie

Specializovaná pracoviště EuroPainClinics Brno, Hradec Králové a Praha nabízejí možnost využití vysoce kvalifikované fyzioterapie, která je součástí uceleného léčebného plánu pacienta podstupujícího miniinvazivní a endoskopickou léčbu a představuje nadstandardní příležitost léčby s řadou benefitů pro jeho zdraví. Fyzioterapii mohou využít také pacienti, jimž léčba miniinvazivními a endoskopickými výkony nebyla z lékařského hlediska doporučena jako vhodný léčebný přístup. Obecně je fyzioterapie doporučována jako možnost první volby léčby všem pacientům, kteří si přejí na odstranění svojí bolesti aktivně spolupracovat.

Fyzioterapie

Fyzioterapie probíhá v místě pracoviště EuroPainClinics Hradec Králové (pro pracienty pracovišť Hradec Králové a Praha) pod vedením renomované fyzioterapeutky Mgr. Jany Slusarčukové, DiS.
Od října 2021 zahajujeme provoz pobočky fyzioterapie v Brně na adrese Viniční 4049/235, Poliklinika Viniční -1. patro, Brno-Židenice, informace a objednání na tel. 792 336 946.

V čem je fyzioterapie v EuroPainClinics odlišná

V EuroPainClinics pojímáme fyzioterapii především z hlediska dlouhodobé perspektivy její prospěšnosti. Primárně se snažíme vaši bolest pochopit a zabývat se její příčinou, zejména proto, že v řadě případů se příčina bolesti může nacházet na jiném místě než tam, kde se samotná bolest projevuje.

Přesným diagnostikováním příčinu bolesti identifikujeme a posuzujeme nejlepší možná řešení poruch pohybového systému. Proto je také pro námi poskytovanou fyzioterapii prvořadý pohled na funkci těla jako celku.

Proč fyzioterapii v EuroPainClinics využít

Absolvováním fyzioterapie můžete vy sami ovlivnit optimální udržení vaší fyzické kondice v průběhu celé vaší léčby – ideálně se zahájením ještě dříve než před lékařem indikovaným endoskopickým výkonem, a stejně tak v období následné rekonvalescence.

Co vás naučíme:

 • Jak bolesti zad a pohybového aparátu předcházet vlastní aktivitou, díky důslednému a pravidelnému cvičení a dodržování doporučených pokynů. Výsledkem bude získaná stabilita a správné provádění pohybu, které vám umožní žít váš život s minimálními omezeními a regulací bolesti.
 • V jednotlivých etapách fyzioterapie si osvojíte pohybové vzorce, které vám umožní nejen redukovat bolest v dlouhodobém horizontu, ale zároveň jimi předejdete i dalším chorobným změnám pohybového aparátu.
 • Pokud je vám indikován endoskopický výkon: včasným zahájením cvičení získáte hned dva benefity – cviky, které se naučíte, vedou k osvojení správných pohybových návyků, a tyto zůstávají ve vaší paměti. Jejich používáním tak sami předcházíte bolesti ještě před operací, při čemž získané návyky budete automaticky používat i po operačním výkonu.

Mějte, prosím, na paměti, že podstatou úspěšné terapie je vždy správně prováděné cvičení a dodržování správné formy pohybů. To vyžaduje, zejména v začátcích, velkou dávku trpělivosti, odolnosti a vytrvalosti.

Co vás čeká při první návštěvě

Fyzioterapii zahajuje individuální vstupní fyzioterapeutické vyšetření metodou MFK (Manuální Fyzioterapeutická Korekce).

Metoda se využívá se při akutní a chronické bolesti svalů, kloubů, páteře, při pooperačních stavech, vhodná je pro osoby s omezením pohybu i intenzivně sportujících včetně vrcholových sportů. Vhodnou léčebnou techniku zvolí fyzioterapeut dle zjištěných, diagnostikovaných a vyhodnocených dat pomocí speciálního počítačového software, který zobrazuje oslabená místa pohybového systému. Jedinečnost metody spočívá v nahlížení na kondici pacienta jako na celek. Program MFK je schopný vyhodnotit velmi rychle příčinu problému v místě vzniku.

Vyšetření zahrnuje:

 1. Odběr anamnézy a její vizuální zadání do programu MFK.
 2. Vyšetření svalů celého těla (pravé i levé strany), porovnání myokinetické aktivace proti normě a zaznamenání změn do programu MFK.
 3. Diagnostika – výsledky vyšetření jsou vyhodnoceny algoritmem podle závislostí jednotlivých tělních systémů – MFK zobrazuje projekci nervového, svalového a vnitřního systému těla, kloubní zatížení a stupně zatížení páteře.
 4. Stanovení terapie – dle příčiny bolesti vyhodnocené programem MFK zvolí fyzioterapeut vhodnou fyzioterapeutickou metodu.

Po každé ukončené terapii provádí fyzioterapeut kontrolu chybných svalů a doporučí další kontrolní návštěvu na míru vašim potřebám a vašemu aktuálnímu zdravotnímu stavu. Dle diagnostikované indikace a doporučení specialisty na miniinvazivní a endoskopickou zad zvolí váš fyzioterapeut nejoptimálnější metodu či kombinace metod s cílem úlevy od bolesti.

Fyzioterapie zahrnuje následující metody:

Manuální Fyzioterapeutická Korekce (MFK) PaedDr. Martiny Končalové

popis metody viz výše

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (metoda DNS) prof. PaedDr. Pavla Koláře, Ph.D.

Metoda DNS pracuje se správnými i vadnými pohybovými stereotypy, které vznikají v průběhu našeho života už od raného dětství, či nesprávným užíváním těla v denních činnostech, pohybu a sportu v pozdějším věku.

Akrální koaktivační terapie (metoda ACT) PhDr. Ingrid Palaščákové Špringrové, Ph.D.

Metoda ACT využívá vzpěru o akra – tzn. kořeny dlaní a pat. Výsledkem vzpěru je napřímení páteře. Cvičení vychází z poloh motorického vývoje dítěte.

Metoda Ludmily Mojžíšové

Léčebná metoda neplodnosti v důsledku špatného stavu pohybového systému.

Techniky měkkých tkání

Diagnostika a léčba poruch funkce měkkých tkání (kůže, podkoží, svaly, fascie), zejména tzv. trigger point (spoušťových bodů), lokálních zatvrdlin, které vyvolávají napětí a bolest, ošetření jizev.

Mobilizace páteře a periferních kloubů

Terapie při omezené pohyblivosti kloubů nebo pohybového segmentu páteře. Nejčastěji jsou mobilizovány klouby s omezeným rozsahem pohyblivosti, tzv. funkční blokádou.

Fyzikální terapie TR-THERAPY

Terapie založená na vysokofrekvenčním elektromagnetickém vlnění do požadované tkáně. Zahřáním tkáně dochází k okamžité úlevě od bolesti, uvolnění stažených svalů, zmírnění otoků apod.

Cvičení s velkým míčem a overballem

Terapie využívající všestranné využití míčů pro optimální držení pánve, vertikální držení trupu a zachování fyziologického držení páteře, aktivaci hlubokých stabilizačních svalů páteře. Využití při bolesti bederní, hrudní i krční páteře.

Cvičení s Flexi-barem

Jóga v terapii vertebrogenních poruch

Nordic Walking

Bližší informace k jednotlivým terapiím vám podá váš fyzioterapeut.

Jak se můžete na fyzioterapii objednat

 • Doporučení k fyzioterapii provádí výhradně lékař-specialista na miniinvazivní a endoskopickou léčbu zad na základě vstupního vyšetření na pracovišti EuroPainClinics Hradec Králové, Praha a Brno.
 • Fyzioterapie není hrazena ze zdravotního pojištění.
  Cena za 1 hodinu fyzioterapie činí 1400 Kč.

E-konzultace

Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace