Lékaři EuroPainClinics se vzdělávali v Essenu

Vzdělávací workshop pro lékaře pracovišť EuroPainClinics, pořádaný pod odbornou garancí medicínského ředitele EuroPainClinics MUDr. Róberta Rapčana, FIPP, MBA, PhD, proběhl koncem května v německém Essenu. Lékařům přinesl vysoce kvalitní program s řadou nových poznatků i dostatečný prostor k vzájemnému předání praktických zkušeností.

Vzdělávací činnost je jednou z hlavních domén EuroPainClinics jak na externí odborné půdě, tak i v rámci interního vzdělávacího programu, který cílí na soustavné prohlubování vědomostí a rozšiřování kompetencí v oblasti intervenčních technik. Hostitelem květnového workshopu se staly prostory moderního anatomického laboratoria ProSympos ZukunftsZentrum Zollverein. Pro lékaře byl připraven hodnotný a informacemi nabitý odborný program, který zahrnoval přednáškový blok se sérii zajímavých prezentací a následný anatomický výcvik na kadaverových modelech.    

Workshop byl zároveň koncipován jako Step by Step přípravný seminář pro další lékaře EuroPainClinics, kteří se aktuálně intenzivně připravují na srpnové mezinárodní zkoušky k získání certifikace FIPP (Fellow of Interventional Pain Practice). Tato prestižní certifikace udělovaná institucí World Institut of Pain je potvrzením profesních kompetencí v přesném a bezpečném ovládání miniinvazivních a endoskopických technik opravňující (spolu s národní licencí) k výkonu těchto specializovaných technik po celém světě. Všem našim kandidátům přejeme úspěch!

Přednášky, které připravili a prezentovali lékaři, otevřely řadu přínosných témat a přinesly detailní vhled do problematik bederní, hrudní a krční páteře, pánevní a onkologické bolesti, bolesti hlavy, pokročilých endoskopických technik a dalších oblastí. Kadaverový výcvik intervenčních technik se následně soustředil na jednotlivé anatomické struktury jako hlava, krk, bederní páteř a pánev.

Workshop byl všemi lékaři, kteří byli zároveň jeho tvůrci, velmi pozitivně oceněn jako vysoce hodnotná profesionální aktivita, která přinesla nejen nové znalosti a vědomosti, ale i možnost vzájemné diskuse a v neposlední řadě také motivaci do další náročné práce.

Organizátorům workshopu v čele s MUDr. Róbertem Rapčanem, všem přednášejícím i zúčastněným lékařům patří poděkování za skvělou práci, pečlivou přípravu prezentací a za aktivní účast. 


Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace