Nové trendy v zdravotnických vědách v Prešově

MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD., medicínský ředitel EuroPainClinics, a MUDr. L’ubomír Poliak, FIPP, vystoupili na mezinárodní vědecké konferenci „Quo vadis zdravotníctvo V. – Nové trendy v zdravotnických vedách 2022“ pořádané Fakultou zdravotnických oborů Prešovské univerzity v Prešově.

Vědecko-odborná konference se v letošním roce uskutečnila u slavnostní příležitosti 20. výročí vzniku Fakulty zdravotnických oborů. Dvoudenní program byl doslova nabit odbornými přednáškami s řadou zdravotnických témat z oblasti vědeckého výzkumu i klinické praxe. Nové poznatky a zkušenosti byly sdíleny v přednáškových blocích jako například Ošetřovatelství 21. století, Porodnická asistence, Trendy a vzdělávání v oboru urgentní medicína a záchranná služba, Trendy v laboratorních vyšetřovacích metodách, radiodiagnostice, radioterapii a nukleární medicíně, Ergoterapie, Fyzioterapie, a v dalších disciplínách.

Odborná sdělení obou našich specialistů se setkala s velmi aktivním zájmem publika. MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD, vystoupil v rámci sekce „Nové trendy ve zdravotnictví“, a ve svojí přednášce představil case report věnovaný úspěšné léčbě na našem pracovišti v případě externí nesprávné diagnostiky úžinového syndromu dolní končetiny. MUDr. L’ubomír Poliak, FIPP, se ve svojí přednášce zaměřil na komplexní téma endoskopické léčby bolesti zad, a zaujal zároveň funkci člena předsednictva sekce „Nové diagnostické a terapeutické postupy ve fyzioterapii a ergoterapii“.

Konference určená pro akademické pracovníky, odborníky z praxe, a studenty nelékařských zdravotnických oborů je pořádána Fakultou každoročně, a je významným zdrojem sdílení nových poznatků, odborných i praktických zkušeností, které reflektují potřeby a vývoj současného zdravotnictví. Těší nás, že jsme díky aktivní účasti našich lékařů mohli představit publiku vybraná témata z oboru intervenční algeziologie a přispět tak k hlubší informovanosti o trendech této progresivně se rozvíjející oblasti medicíny.

MUDr. Róbert Rapčan představil kazuistiku nesprávné diagnostiky úžinového syndromu
MUDr. L’ubomír Poliak hovořil o endoskopické léčbě bolesti zad

Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace