Prestižní certifikaci FIPP získali další lékaři EuroPainClinics

518 | 5 min

Novým významným milníkem EuroPainClinics se stalo udělení prestižní mezinárodní certifikace FIPP (Felow of Interventional Pain Practice) dalším specialistům našich pracovišť intervenční léčby bolesti. Certifikace, kterou uděluje světová organizace World Institut of Pain, je potvrzením špičkových profesních kompetencí lékaře ve výkonu intervenčních technik.

Význačnému úspěchu lékařů našich českých a slovenských pracovišť předcházelo vykonání odborné zkoušky, která završila absolvování mezinárodního certifikačního programu FIPP v intervenčních technikách využívaných při léčbě bolesti. Odborná zkouška proběhla u příležitosti letošního světového kongresu World Institut of Pain (WIP) konaného v Budapešti. Získaná certifikace opravňuje lékaře k činnosti v oblasti intervenční léčby bolesti (spolu s národní licencí) po celém světě. V současnosti je držiteli certifikace FIPP celosvětově okolo 1200 lékařů. Jsme potěšeni, že členy této elitní odborné komunity jsou také naši lékaři EuroPainClinics.

V České republice a na Slovensku jsme doposud jedinými pracovišti intervenční léčby bolesti, ve kterých působí lékaři certifikovaní FIPP. Certifikace našich lékařů tak deklaruje vysoce odbornou kvalitu specializované zdravotní péče, která je na pracovišti podle nejvyšších světových standardů poskytována. V EuroPainClinics tuto odbornost potvrzuje dnes již na patnáct tisíc každoročně provedených intervenčních zákroků a více než pět tisíc realizovaných endoskopických výkonů, se kterými se řadíme mezi přední evropské lídry oboru intervenční algeziologie.

Odbornou supervizi při přípravě k certifikaci poskytl lékařům MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, PhD, MBA, medicínský ředitel EuroPainClinics, který jako první slovenský lékař získal certifikaci již v roce 2013, a od roku 2016 je jmenován do pozice FIPP Examiner-člen zkušební komise (Board of Examination).

Novým držitelům certifikace FIPP srdečně blahopřejeme a přejeme mnoho dalších pracovních úspěchů!

MUDr. Michal Matias, FIPP

MUDr. Michal Matias je atestován v oborech algeziologie, anesteziologie a resuscitace. Je držitelem certifikace v oboru ultrazvukem navigované regionální anestezie a dále certifikací ALS Provider a Certification EACTA/ESC Certification on adult TEE. Je vedoucím lékařem EuroPainClinics Hradec Králové a jako lékař a operatér působí na pracovištích v Praze a Brně.

MUDr. Jan Farkaš, FIPP

MUDr. Jan Farkaš atestovaný algeziolog, anesteziolog a intenzivista, držitel certifikátu kurzu ALS (Advanced Life Support) s odborným výcvikem medicínských postupů určených k efektivní léčbě náhlé zástavy oběhu a kritických stavů. 
Je lékařem pracoviště EuroPainClinics v Ostravě. Působí také jako lékař Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje.

MUDr. L’ubomír Poliak, FIPP

MUDr. L’ubomír Poliak je atestovaný algeziolog, anesteziolog a intenzivista. V rámci intervenční léčby bolesti se zaměřuje na regenerativní medicínu a v současnosti jako jediný lékař na Slovensku zaměřuje na výkon perkutánní balónkové komprese trigeminálního ganglia pro zmírnění neuralgických bolestí obličeje.
Působištěm MUDr. Poliaka je pracoviště intervenční léčby bolesti v Bardejově, a pacienti se s ním setkávají také v Ostravě.

MUDr. Peter Lenčéš, FIPP

MUDr. Peter Lenčéš je atestovaný algeziolog, anesteziolog a intenzivista, a dále držitel atestace v oboru urgentní medicína, přenosné nemoci a obecná medicína. Klinickou praxi realizoval na řadě zahraničních pracovních pobytů. Profesně se úzce zaměřuje na kryoablační denervační techniky. Je lékařem pracoviště intervenční léčby bolesti v Bardejově, působí také v Ostravě.

MUDr. Ladislav Kočan, PhD, FIPP

MUDr. Ladislav Kočan je atestovaný algeziolog, anesteziolog a intenzivista. Titul Ph.D. získal v oboru klinická biochemie a intenzivní medicína. V EuroPainClinics zastává funkci manažera klinických studií EuroPainClinics. Je autorem a spoluautorem odborných článků publikovaných v mnoha tuzemských a zahraničních karentových publikací. Jako lékař působí na specializovaném algeziologickém pracovišti v Košicích.

Pro úplnost dodejme, že na našich pracovištích jsou již držiteli certifikace MUDr. Róbert Tirpák, FIPP, vedoucí lékař EuroPainClinics Praha, a dále vedoucí lékaři pracovišť intervenční algeziologie na Slovensku MUDr. Martin Griger, FIPP, PhD, DESA (Bratislava), a MUDr. Juraj Mláka, FIPP, EDRA (Košice).

World Institut of Pain – záštita světové intervenční algeziologie

Mezinárodní organizace World Institut of Pain (WIP) je lékařská společnost sdružující lékaře oboru intervenční léčby bolesti. Od svého založení v roce 1993 si klade za cíl vytvářet a realizovat kvalitní vzdělávací programy, které umožnují sdílení nejaktuálnějších klinických poznatků a výměnu zkušeností o postupech intervenční léčby, efektivitě intervenčních technik a dalším rozvoji terapeutických výkonů. Formou konferencí, seminářů, praktických workshopů a dalších vzdělávacích aktivit vytváří kvalitní podmínky pro úzkou spolupráci mezi lékaři léčby bolesti, ať již na globální, či regionální úrovni. Posláním World Institute of Pain je zároveň informovat širokou veřejnost o dostupnosti intervenčních technik v léčbě bolesti, které významnou měrou příspívají k výraznému zlepšení kvality života pacienta.