Výhřez ploténky? Řešením může být endoskopická operace

Vhodným řešením pro některé typy výhřezů plotének mohou být šetrné miniinvazivní a endoskopické výkony, které patří k nejpokročilejším metodám oboru intervenční léčby bolesti. Oproti klasickým operacím přináší pacientovi celou řadu významných výhod. Poznejte více o průběhu výkonů a jejich přínosech!

Výhřez meziobratlové ploténky, odborně hernie či prolaps disku, stanoví lékař na základě důkladného klinického vyšetření včetně zhodnocení výsledků vyšetření zobrazovacích metod, u páteře ideálně magnetické rezonance. Příznaky výhřezu člověk může na sobě pozorovat sám, tím spíše, pokud je bolest chronická, dlouhodobá (více než tři měsíce trvající), nezabírá žádná léčba, rehabilitace či cvičení. V oblasti dolních zad se projevuje tupá, bodavá nebo pálivá bolest, která velmi často vyzařuje do dolní končetiny. Typická je ztuhlost, svalové křeče, necitlivost nohy v různých místech (prsty, špičky), častokrát je končetina nehybná. Tyto signály mohou být projevem tzv. kořenového neboli radikulárního syndromu a jsou jednoznačně důvodem k návštěvě specialisty. Je třeba zároveň také upozornit, že celá řada lidí žije s určitou patologií neboli změnou na ploténce, včetně výhřezu, a nepociťují žádné potíže. Naopak jiné stavy mohou napodobovat příznaky výhřezu, aniž by bylo cokoli patrné na magnetické rezonanci. Výhřez ploténky také nemusí způsobovat žádnou bolest.

Intervenční diagnostika a léčba bolesti

Léčba pacienta v EuroPainClinics je zahájena precizní intervenční diagnostikou zad, jejímž cílem je identifikace zdroje (tzv. generátoru) bolesti. K tomuto účelu je využíváno široké spektrum diagnostických výkonů, které mohou již samy přinést úlevu od bolesti. Lékař následně stanoví celkový léčebný plán s nejoptimálnějším výkonem. Pokud není efekt dostačující, přistupuje se k dalším intervenčním výkonům až po pokročilé endoskopické techniky.

Kdy je čas na operaci ploténky?

Bolest zad způsobená výhřezem ploténky se ve většině případů upraví s použitím prostředků konzervativní léčby, především rehabilitace. Operace ploténky je vždy poslední možností léčby a zvažuje se v případě, kdy byly vyčerpány všechny možnosti konzervativní (neoperační) léčby a nedošlo ke zlepšení stavu, nemá efekt rehabilitace, bolesti se u pacienta zhoršují. Většina vyhřezlých plotének však dobře reaguje na nechirurgickou léčbu, bolest odeznívá po 4 až 6 týdnech. Existují také vzácné případy, kdy je nutné přistoupit k urgentnímu operačnímu řešení, zejména ve spojitosti s progresivní slabostí dolních končetin nebo u tzv. syndromu equina cauda (komprese nervových kořenů v lumbosakrálním páteřním kanálu, která může ovlivnit funkci močového měchýře a střev).

V čem je endoskopická operace výhodná oproti klasické operaci?

Miniinvazivní a endoskopické výkony patří k nejpokročilejším postupům oboru intervenční léčby bolesti. Jedná se o endoskopické výkony pod přesnou, cílenou a bezpečnou kontrolou RTG C-ramene a videonavigace, které jsou spojeny s řadou významných přínosů pro pacienta. Především díky jejich šetrnému charakteru dochází oproti klasické operaci k minimálnímu poškození svalů kolem páteře a dalších měkkých tkání. Tím se snižuje pooperační bolest, výrazně se urychluje rekonvalescence a zachovává funkční stabilizace páteře. Výhodou je i kratší doba trvání výkonu a menší riziko pooperačních komplikací jako jsou infekce, krvácení nebo tvorba zjizvené tkáně. Pacient je v průběhu výkonu v lokální, vzácně lehké celkové anestezii.

Vyhřezlá část ploténky se odstraňuje speciálními kleštičkami pod permanentní kontrolou rentgenu a videonavigace

Jak se provádí endoskopická operace ploténky a jaké má výhody?

Pro miniinvazivní a endoskopické zákroky postačuje jeden operační vstup o délce 8 až 10 mm, kudy se do páteřního prostoru zavádí pracovní nástroje a endoskopická kamera. Operatér tak pracuje pod permanentní kontrolou videa.  Výhodou výkonů je i to, že není nutná hospitalizace. Po provedeném výkonu a doporučené době odpočinku na odpočinkovém sále (zhruba 120 min) můžete zahájit rekonvalescenci v pohodlí vašeho domova.

Ptáte se nás často: Za jak dlouho se po endoskopické operaci vrátím do práce?

Jedná se o velmi individuální dobu, která se odvíjí od celé řady faktorů. Průměrná doba hojení měkkých tkání je 4 až 6 týdnů. U někoho může dojít ke zlepšení dříve. Závisí na typu a velikosti výhřezu ploténky, úrovni páteře, kde došlo k herniaci. Návrat ke každodenním činnostem se také odvíjí od celkového zdravotního stavu pacienta, jeho životního stylu.

Pomůže vždy endoskopická operace, může se výhřez udělat znovu?

Každá operace je zásah do organismu. V případě endoskopických výkonů je výhodou především to, že má velmi šetrný minimálně invazivní charakter. Tak jako u každé metody, i v případě intervenční léčby se může v některých případech ukázat, že není pro pacienta vhodným řešením, případně je přítomna některá z kontraindikací. Nejčastějším důvodem nespokojenosti s operací je však opětovný výhřez ploténky, takzvaná reherniace, která se vyskytuje nezávisle na použité metodě až u 10 % pacientů. Nejčastěji se tak děje v důsledku nesprávných pohybových návyků. Proto je zcela nezbytné – zejména v prvních 2-3 týdnech po operaci, kdy je riziko nejvyšší, důsledně dbát pokynů a doporučení lékaře, a dodržovat režimová opatření. V dlouhodobém horizontu je prevencí pravidelné cvičení. Pokud k rehernii přesto dojde, je jednou z výhod endoskopického operování také možnost reoperace se srovnatelným rizikem k první operaci. Tedy další operace není zásadně náročnější než ta první a endoskopie nezavírá vrátka pro další případné řešení.

Odborná revize textu: MUDr. Michal Matias

Zajímá vás, jak endoskopický výkon probíhá? Animační video o průběhu jednoho z pokročilých výkonů „Epiduroskopicky asistované endoskopické perkutánní odstranění fragmentu meziobratlové ploténky“ zhlédněte zde!

Pokud vás zaujala možnost léčby miniinvazivními a endoskopickými výkony, či například hledáte pro sebe novou možnost léčby, informujte se, zda můžeme pomoci i vám. Využijte bezplatnou službu E-konzultace, na jejímž základě naši specialisté provedou zhodnocení vhodnosti léčby. V kladném případě vám rádi navrhneme termín vstupního vyšetření.


Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace