Radiology Case Reports publikoval odborný článek našich lékařů

Novým významným počinem na publikačním poli EuroPainClinics je zveřejnění odborného článku v prestižním mezinárodním lékařském časopise Radiology Case Reports. Autoři ve třech kazuistikách shrnují efektivitu technik radiofrekvenční denervace a kryoablace při léčbě zygapophysiálních (facetových) kloubů.

Bolesti dolní části zad patří mezi časté důvody návštěvy pacienta u širokého spektra medicínských specialistů. Jednou z možných příčin bolesti je lumbální facetový syndrom, který je způsoben dysfunkcí na úrovni facetových (zygoapofyzeálních) kloubů.

Autoři v článku „Radiofrequency denervation and cryoablation of the lumbar zygapophysial joints in the treatment of positive lumbar facet joint syndrome – a report of three cases“ popisují léčbu pozitivního facetového syndromu s využitím radiofrekvenční a kryoablační techniky a analyzují výsledky klinického výzkumu realizovaného u tří pacientů ve věku 71, 45 a 64 let. Výsledky výzkumu prokazují významné zlepšení klinického stavu pacientů po prvním a třetím měsíci po výkonu za použití obou technik, a popisují jejich účinnost dále v čase. Poukazují zároveň na nezbytnost přesné diagnostiky facetového syndromu, na jejímž základě je možno zvolit relevantní terapeutickou metodu.

Náhled článku zde

Odborný lékařský časopis Radiology Case Reports publikuje výhradně kazuistiky s podkladem diagnostického zobrazování z celé řady medicínských oborů, a je vydáván mezinárodním vydavatelstvím Elsevier pod licencí na autorská práva University of Washington.

Všem autorům a spoluautorům, kteří se podíleli na tvorbě odborného článku srdečně blahopřejeme!

Foto zdroj: náhled Radiology Case Reports 2022, Volume 17, Issue 11. www.elsevier.com


Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace