Bolest zad, kterou způsobují „esíčka“

Bolest, která vychází ze sakroiliakálních kloubů je poměrně častá – podle dostupných statistik se týká 15 % až 25 % bolestí dolní části zad. Člověku způsobuje omezení v běžných činnostech, ale především při pohybu a chůzi. Řešení mohou přinést šetrné metody intervenční léčby.

SI kloub / Bolest zad, kterou způsobují „esíčka“

K čemu slouží SI klouby

Sakroiliakální kloub neboli SI kloub, lidově „esíčko“, je kloub, který spojuje kost křížovou (os sacrum) a kost kyčelní (os ilium). Proto se také setkáváme s výrazem křížokyčelní skloubení. Oblast „kříže“ patří mezi místa, kde se často vyskytují bolestivé stavy, protože je tato oblast vystavena značné zátěži během běžných aktivit. SI klouby jsou párové, umístěné po obou stranách bederní páteře a usazené hluboko v pánvi. Klouby jsou pevně fixovány a chráněny silnými vazy. Silný okolní vazivový aparát je důležitou součástí kloubní struktury, protože SI klouby se během adaptace na chůzi po dvou nohách dostaly do neobvyklého postavení, kdy je kloubní štěrbina umístěna paralelně s působením gravitační síly a jejich stabilita tedy velmi závisí na pevnosti okolních vazů. To představuje jeden z důvodů častých potíží v této oblasti.

Základní funkcí SI kloubů je to, že tlumí nárazy mezi horní částí těla a pánví včetně dolních končetin. Přestože samotné pohyby kloubu jsou pouze malého rozsahu, pro chůzi, celkový pohyb a posturu (správný postoj a držení) těla mají zásadní význam.

V případě, kdy SI kloub nefunguje čili nastává jeho dysfunkce, mohou se projevit bolesti dolní části zad, a velmi často i dolních končetin. Je třeba také zmínt, že tyto symptomy se mohou někdy projevovat podobně jako vyzařující bolest do končetin způsobená výhřezem bederní ploténky, proto je klíčová přesná diagnostika příčiny bolesti.

Jak se bolest z SI kloubu typicky projevuje

Jak se bolest z SI kloubu typicky projevuje

Bolest SI kloubu se projevuje ve spodních bedrech a hýždích. Pacienta trápí úporná, tupá bolest, kterou pociťuje v počátečním stadiu obvykle jednostranně, v dalším průběhu onemocnění i oboustranně. Může se šířit do boků, hýždě, na boční stehno i do třísel.

Typická je ztuhlost a snížení pohybu v dolní části zad, pánvi, bocích, někdy tříslech. Pacient má problém s chůzí, nemůže vystoupat do schodů nebo se předklonit. Může mít pocit, že se „podlomí či zlomí v pase“, což je způsobeno povolenou pánví. Při chůzi si zase člověk ulevuje tím, že přenáší tíhu na nepostiženou končetinu. To se projevuje jako kývavá chůze.

Ke zhoršení může dojít při nebo po zátěži, typická jsou ale i ranní zhoršení, resp. zhoršení po delším odpočinku ve formě ztuhlosti a bolesti která se rozhýbáním zmírňuje.

K úlevě od bolesti z SI kloubu pomocí intervenčních výkonů

V EuroPainClinics jsme specialisté na intervenční léčbu bolesti, která zahrnuje široké portfolio miniinvazivních a endoskopických výkonů. Základem léčby je precizní intervenční diagnostika bolesti zad, jejímž cílem je najít zdroj (generátor) bolesti a metodu k jejímu účinnému ovlivnění. Po odběru anamnézy, klinickém vyšetření a zhodnocení nálezů zobrazovacích metod (u páteře ideálně magnetické rezonance) lékař určuje diagnózu, jejíž správnost ověřuje tzv. intervenčním testem. Jaké možnosti léčby vám při bolesti z SI kloubu můžeme poskytnout?

Diagnostický výkon

  • Blokáda SI kloubu

Pod přesnou RTG navigací zavádíme k nervům, které inervují (vyživují) SI skloubení jehlu, a aplikujeme malou dávku lokálního anestetika (znecitlivující látka), případně protizánětlivý lék (kortikosteroid). Přesné zjištění zdroje bolesti je důležité pro další léčbu, která bude případně následovat. Aplikace kortikosteroidu do SI kloubu může vést sama o sobě k déle trvajícímu léčebnému efektu. Jedná se o ambulantní výkon prováděný pod přesnou a bezpečnou kontrolou RTG C-ramene v délce trvání do 20 minut.

Animační video můžete zhlédnout zde:

Na základě posouzení efektu intervenčního výkonu následně lékař navrhuje další léčebný postup s využitím miniinvazivních a endoskopických technik.

Miniinvazivní výkony

  • Radiofrekvenční denervace SI kloubu

Výkon je vhodný pro léčbu bolesti vycházející z meziobratlových (facetových) kloubů a SI kloubu. Jedná se o výkon, kdy se v lokální anestezii zavede speciální jehla do vhodné lokalizace, následně prostřednictvím radiofrekvenčního elektrického proudu, který na konci jehly vygeneruje vysokou teplotu, dochází k termokoagulaci nervového zakončení v požadovaném místě. Tím je přerušeno vedení bolesti mezi SI kloubem a nervovým systémem, a tedy i její vnímání. Cílem radiofrekvenční termoablace je tedy prodloužení úlevy získané blokádou injekčním podáním léčiva k SI kloubu. Výkon se provádí ambulantně pod přesnou a bezpečnou RTG navigací, v lokální anestezii a v délce do 30 minut.

Animační video můžete zhlédnout zde:

  • Kryodenervace SI kloubu (kryoablace)

Specializovaná technika, která poskytuje pacientům dlouhotrvající efekt úlevy od bolesti tak, že aplikací nízké teploty (cca -70 až -80 °C) ovlivňuje dráhy bolesti na úrovni senzorických (smyslových) nervů. Mechanismus účinku je v principu velmi podobný účinku lokálních anestetik, ale efekt je mnohem delší. Zjednodušeně lze říci, že proces zmrazení změní strukturu axonů nervového vlákna, ale bez výrazného zásahu do vnitřní vazivové struktury nervu. Znamená to, že kryoablace nepoškozuje vnitřní architekturu nervu, který si tedy zachovává schopnost regenerace, a to v časovém období přibližně 3-12 měsíců od provedení výkonu. Po regeneraci je možné, že dojde k obnovení senzorické funkce nervu bez přítomnosti původní bolesti. Pokud dojde k návratu bolesti, výkon je možné opakovat.

Regenerativní medicína

Pro léčbu bolesti SI kloubu poskytujeme regenerativní léčbu autologní plazmou bohatou na destičky, což je metoda, která využívá schopnost krevních destiček a jiných působků získaných z vlastní krve pacienta navodit určité regenerativní změny v postižené tkáni. Tato léčba je na pracovištích EuroPainClinics aplikována výhradně pod precizní a bezpečnou RTG nebo ultrazvukovou (USG) navigací tak, aby byla zaručena skutečně cílená aplikace na postižené místo, což je, spolu se správnou přípravou plazmy, hlavním předpokladem fungování této metody. Léčba je vhodná spíše pro mladší pacienty s méně pokročilými degenerativními změnami a vysokým podílem funkční složky.

Fyzioterapie při bolesti SI kloubu

Fyzioterapie zahrnuje cviky zaměřené na korekci postavení SI kloubu, optimalizaci souhry svalových skupin pletence dolní končetiny, pánevního dna, dolních zad a břišní stěny, mobilizaci kyčelních kloubů a další. Vhodnou formu cvičení a aplikaci optimálních fyzioterapeutických metod navrhne fyzioterapeut na základě přesné diagnostiky, která umožní lokalizovat funkční poruchu kloubu.
O možnosti využití fyzioterapie v EuroPainClinics Fyzio se informujte již při vstupním vyšetření u ošetřujícího lékaře či sestry. Objednání probíhá prostřednictvím online formuláře E-Fyzio-konzultace .

Endoskopický výkon

  • Endoskopicky asistovaná radiofrekvenční denervace sakroiliakálního (SI) kloubu

V případě indikace bolesti z SI kloubu na pokročilý endoskopický výkon je za vizualizace endoskopickou kamerou ošetřen SI kloub jako zdroj bolesti dolní části zad. Výkon je analogicky jako jiné denervační metody zaměřen na přerušení vedení a vnímání bolesti z postižené struktury. Jedná se o šetrný a efektivní ambulantní výkon realizovaný na operačním sále, při kterém je v lokální anestezii a lehké sedaci (podání léků proti bolesti a na uklidnění) je z kožního řezu o velikosti 8 až 10 mm zaveden endoskop a další pracovní nástroje na zadní povrch křížové kosti, kde se nachází drobné nervy vedoucí bolest z SI kloubu. Tyto jsou následně pod endoskopickou kontrolou důkladně odstraněny. Drobná rána je uzavřena 2 stehy. Délka trvání výkonu je 20 až 30 minut. Výhodou výkonu je možnost současného ošetření více úrovní (etáží) nervového zásobení kloubu.

Odborná revize textu: MUDr. Michal Matias, FIPP

Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém bezplatné E-konzultace! Naši specialisté důkladně zhodnotí vaše zdravotní obtíže a v případě vhodnosti námi poskytované intervenční léčby vám v co nejkratší době navrhneme termín vaší návštěvy.


Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace