Nejčastější příčiny bolesti SI kloubu

757 | 6 min

Nepříjemná bolest dolních zad, která omezuje především chůzi a pohyb, může souviset s poškozením a bolesti SI kloubů. Proč vlastně „esíčka“ bolí, jaké jsou příčiny, co může být rizikovým faktorem, a jak bolesti preventivně předejít?

bolesti SI kloubu

Obecně nejčastějším zdrojem bolesti SI kloubu je drobná změna polohy (odborně subkluxace) a následná tenze neboli napětí vazivového aparátu a kloubního pouzdra vnímaná jako bolest. Tato změna polohy není zjistitelná na zobrazovacích metodách a zpravidla je způsobena dysbalancí svalstva pánevního pletence, která při špatném pohybu nebo spontánně vyústí do výše uvedené subluxace. Jakkoli je většina bolestí SI kloubů tedy funkční, bolest SI kloubu mohou způsobovat, nebo zhoršovat i další faktory. Které jsou nejčastější?

Věkem podmíněné degenerativní změny kloubů

Stejně jako všechny kosti a klouby v těle, také SI klouby procházejí změnami přirozeného stárnutí. S věkem klesá stabilita v kloubu, pohyblivost se snižuje. Degenerace kloubu může být urychlena dlouhodobým sezením, nedostatkem přirozeného pohybu, vzácněji vrozenou vadou, zraněním, infekcí. Velkou roli hraje u kloubů i obezita, ale např. i povolání, kdy je kloub dlouhodobě zatěžován v důsledku opakované činnosti.

Osteoartróza

Osteoartróza, bolestivé degenerativní onemocnění kloubů, které je spojeno se změnami na chrupavce a omezením funkce kloubu, může postihnout také SI kloub. Ke vzniku osteoartrózy přispívá nejen přirozené stárnutí lidského těla, ale důležitou roli hraje přetěžování kloubů a nadváha. Tím, jak se kloub přirozeně opotřebovává s postupujícím věkem člověka, osteoartróza postihuje nejčastěji osoby ve věku okolo 60 let, výjimkou však nejsou mladší ročníky, okolo 40 let.

Špatné pohybové stereotypy

Dlouhodobé sezení, nedostatek přirozeného pohybu, jednostranná aktivita nebo dlouhodobé přetěžování vede k akcentaci degenerativních změn i narušení správných pohybových stereotypů. Osvojení správných pohybových návyků je základním předpokladem dlouhodobě udržitelného dobrého zdravotního stavu bez bolesti. Jak na to, vám poradí naši kvalifikovaní fyzioterapeuti na pracovištích specializované fyzioterapie EuroPainClinics Fyzio Brno a Hradci Králové.

Špatné pohybové stereotypy

Zánět a bolesti SI kloubu

Často bývá součástí stavů a onemocnění skupiny zánětlivých revmatických onemocnění (spondylartritidy), která postihují různá spojení na páteři. K těmto se řadí například ankylozující spondylitida neboli Bechtěrova nemoc. Pro zánět je typická bolest v dolních zádech, která se projevuje ponejvíce v noci, a ranní ztuhlost.

Ortopedická onemocnění

Pokud má pacient skoliózu páteře, nebo například rozdíl v délce končetin, pak se při chůzi vyvíjí nerovnoměrný tlak na jednu stranu pánve. To vede k opotřebení SI kloubu a následné bolestivosti.

Nadměrné zatížení SI kloubu

Zahrnuje všechny aktivity, při kterých může dojít k nadměrnému zatížení nebo přetížení SI kloubu – ať se jedná o kontaktní sporty, fyzicky náročnou práci, pravidelné zvedání těžkých břemen nebo také dlouhodobé sezení či stání.

Těhotenství, porod a bolesti SI kloubu

Bolesti „esíček“ v těhotenství a po porodu jsou podmíněny především hormonálními změnami těla maminky, kdy vazivové struktury přirozeně a cíleně relaxují především v oblasti pánve v rámci přípravy na porod. V poporodním období často tako relaxace přetrvává především díky omezení přirozené pohybové aktivity. Důležitou prevencí i léčbou bolesti je i zde pravidelná fyzická aktivita přizpůsobená aktuálnímu stavu.

Těhotenství, porod a bolest zad

Některé typy operací

Typickým příkladem jsou stabilizační operace posledních bederních obratlů, kdy dojde ke snížení pohyblivosti v jednom segmentu, které se musí kompenzovat v jiném, což naruší pevnost a stabilitu SI kloubu. Dalším velmi častým důvodem bolesti SI kloubu je omezená pohyblivost kyčelních kloubů ať již v rámci jejich artrózy, nebo po jejich náhradě, pokud nedojde k optimální rehabilitaci.

Úrazy a bolest SI kloubů

Přestože jsou SI klouby poměrně pevné, jejich poškození a následnou bolest může způsobit specifické trauma jako pád, nebo zranění při autonehodě, kspecifického traumatu, jako je pád nebo autonehoda, při které koleno narazí na palubní desku a síla se přenese přes stehno na SI kloub.

JAK NA BOLEST Z SI KLOUBU V EUROPAINCLINICS

SI klouby jsou poměrně častou příčinou bolesti dolních zad a dolní končetiny a je třeba mít na zřeteli, že bolest z SI kloubu se může někdy projevovat podobně jako vyzařující bolest do končetin způsobená výhřezem bederní ploténky. Při přetrvávající bolesti je nutné obrátit se na specialisty, kteří přesně určí příčinu vaší bolesti.

V EuroPainClinics vám můžeme při bolesti z SI kloubu poskytnout pomoc prostřednictvím široké škály intervenčních výkonů. Lékař-specialista na základě precizní diagnostiky určí zdroj vaší bolesti a navrhne vám individuálně co nejoptimálnější léčebné řešení. Informujte se o možnosti léčby prostřednictvím bezplatné E-konzultace.

Zajímá vás téma? Více informací o problematice, typech výkonů, které poskytujeme, i animační videa z průběhu výkonů najdete v článku zde: