Odborný článek lékařů EuroPainClinics v Medical Science

402 | 2 min

Publikační činnost EuroPainClinics vycházející z výsledků klinického výzkumu zaznamenala další nový úspěch. Odborný článek na téma úspěšné léčby lumbálního facetového syndromu zveřejnil mezinárodní časopis Medical Science.

Recenzovaný mezinárodní lékařský časopis Medical Science publikoval článek „Comparing the effectiveness of treatment with radio frequency denervation, cryoablation and endoscopic debridement of the facet joints“. Autoři se v článku zabývají problematikou lumbárního facetového syndromu, který se vyvíjí v důsledku poškození facetových (meziobratlových) kloubů, a je také jednou z častých příčin chronické bolesti dolních zad.

V rámci prospektivní observační multicentrické studie EuroPainClincs probíhal výzkum u tří skupin pacientů, kteří podstoupili léčbu facetového syndromu metodami radiofrekvenční denervace, kryoablace a endoskopického débridementu. Výzkum prokázal ekvivalentnost využití všech tří metod při léčbě a statisticky významné snížení bolesti zaznamenané ve škále EQ-5D (hodnocení kvality života) a VAS (hodnocení intenzity bolesti) po 3 měsících ve všech třech studijních skupinách.

Náhled článku je možné zhlédnout na odkazu zde

Blahopřejeme našim lékařům k novému publikačnímu úspěchu!

Časopis Medical Science se jako prestižní odborné periodikum zaměřuje na klinické a technické studie týkající se životních podmínek člověka včetně etických a sociálních aspektů, s důrazem zlepšení podmínek při péči o pacienty a zlepšení kvality jejich života.

Foto zdroj: náhled Medical Science, Vol 26, Issue 128, Oct 2022,www.discoveryjournals.org/medicalscience