Odborné publikování v časopise Medical Science

1034 | 2 min

Odborný článek MUDr. Martina Grigera a kolektivu spoluautorů „Wireless spinal cord stimulation – proposed algorithm before implantation“ je součástí aktuálního vydání mezinárodního recenzovaného lékařského časopisu Medical Science.

Periodikum se zaměřuje na klinické a technické studie týkající se životních podmínek člověka včetně etických a sociálních aspektů, s důrazem zlepšení podmínek při péči o pacienty a zlepšení kvality jejich života.

Autoři se v článku zaměřují na intervenční diagnostiku a léčbu bolesti zad technikou neurostimulace SCS (Spinal Cord Stimulation), jednou z nejčastějších neuromodulačních metod založené na stimulaci míchy. Ve shrnutí uvádějí škálu diagnostických intervencí na strukturách míchy, které potvrzují či vylučují generátory bolesti a popisují indikační proces k neurostimulaci aplikovaný na pracovišti. Detailně představují dále celkový algoritmus postupů při diagnostice a léčbě bolesti zad a shrnují výsledky terapeutických intervencí na páteři, které při implanataci bezdrátového neurostimulátoru u pacientů s FBSS (failed back surgery syndrom) ukázalo významné zlepšení klinického stavu pacienta měřeného numerickou stupnicí hodnocení (NRS).