MUDr. Róbert Rapčan osobností Wikipédia

Je nám ctí oznámit prestižní událost, kterou se stalo zařazení medailonu MUDr. Róberta Rapčana, PhD., MBA, FIPP, medicínského ředitele EuroPainClinics, mezi osobnosti slovenské medicíny na otevřené encyklopedii Wikipédia.

Jméno MUDr. Róberta Rapčana je primárně a neodlučitelně spjato se subspecializačním oborem intervenční algeziologie, jehož základní kámen položil a jehož prostřednictvím do slovenského, ale i českého zdravotnictví přinesl řadu vizionářských myšlenek a nový, moderní pohled na léčbu bolesti včetně inovativních léčebných přístupů, jakožto výsledek jeho rozsáhlých profesních zahraničních zkušeností, osobní vysoké angažovanosti a profesního zaujetí pro obor.

MUDr. Rapčan se v roce 2013 stal na Slovensku a v Česku prvním držitelem prestižní lékařské certifikace FIPP (Fellow of Interventional Pain Practice) udělované světovou institucí World Institut of Pain jako deklarace profesních kompetencí lékaře v oblasti intervenční léčby a technik. Od roku 2016 je jmenován ve významné pozici člena a examinátora zkušební komise mezinárodních zkoušek FIPP.

Medailon mapuje dosavadní bohatou profesní dráhu MUDr. Rapčana a nejvýznamnější počiny jeho klinické praxe, pedagogické a výzkumné činnosti v oblasti léčby bolesti. 

MUDr. Rapčanovi gratulujeme a přejeme řadu dalších pracovních i osobních úspěchů!

Róbert Rapčan, wikipedia.sk

Sdílet tento článek přátelům

Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace