Odborný článek specialistů EuroPainClinics v Medical Science

421 | 3 min

Odborný článek specialistů EuroPainClinics v Medical Science

Další významný počin z oblasti publikační činnosti lékařů EuroPainClinics představuje odborný článek MUDr. Róberta Rapčana, FIPP, MBA, PhD. a kolektivu „Clinical outcome of patients after endoscopic discectomy performed by two specialists“, který vydal mezinárodní recenzovaný lékařský časopis Medical Science.

Analytický článek shrnuje výsledky multicentrické prospektivní srovnávací studie registrované v mezinárodní databázi ClinicalTrials.gov NCT02742311, která byla realizována v časovém období pěti let u pacientů po endoskopickém výkonu na bederních meziobratlových ploténkách (perkutánní endoskopická lumbální diskektomie-PELD). Pacienti byli rozděleni do dvou skupin, přičemž uvedený endoskopický výkon provedli dva erudovaní odborníci s rozsáhlou mnohaletou klinickou praxí, avšak odlišných lékařských specializací – u jedné skupiny intervenční specialista pro léčbu bolesti, a u druhé spinální chirurg, který absolvoval rozsáhlý výcvik v endoskopických technikách.

U pacientů byly sledovány a analyzovány během 12měsíčního hodnocení od realizace výkonu jako hlavní parametry stav vývoje bolesti zad a nohou pomocí numerické hodnoticí stupnice škály bolesti (NRS-Numerical Pain Scale), kvalita života v každodenních činnostech pacienta pomocí dotazníku Oswestry Disability Index (ODI) a relativní riziko reoperací. Během časového období hodnocení nebyl zjištěn žádný významný rozdíl mezi skupinami v klinických výsledcích. Studie prokázala u obou skupin stejně kvalitní klinické výsledky: významně nižší skóre bolesti zad i bolesti nohou, srovnatelnou úroveň zlepšení kvality života po výkonu a prakticky stejný podíl ve výskytu reherniací.

Výsledek studie zejména poukázal na skutečnost, že realizovaný endoskopický výkon je vhodnou metodou pro obě medicínské specializace, respektive intervenčního specialistu i spinálního chirurga. Autoři článku se v této návaznosti zamýšlejí nad kompetencemi a kooperací obou medicínských specializací, která se v současnosti mnohdy nenachází v optimálním nastavení. Vzhledem k trendu čím dál intenzivnějšího prosazování využívání miniinvazivních výkonů v řadě lékařských oborů jako například intervenční kardiologie či intervenční radiologie by se však měla stát rovnocenným aspektem i v oblasti intervenční léčby bolesti. Vzájemná a efektivně nastavená spolupráce mezi oběma specializacemi tak může vést ke zlepšení klinických výsledků léčby a přinést pacientovi řadu významných benefitů včetně opětovného návratu do aktivního a plnohodnotného života.

Náhled článku: Zdroj: Medical Science, 26, ms540e2621 (2022)

EuroPainClinics v Medical Science