Workshopy „Advanced in Pain Therapy“ proběhly ve Frankfurtu nad Mohanem

160 | 6 min

Pod záštitou Interventional Pain Academy se ve dnech 19. a 20. dubna ve Frankfurtu nad Mohanem uskutečnily dva mezinárodní kadaverové workshopy na téma pokročilých technik a přístupů včetně využití ultrazvuku a fluoroskopie v intervenční léčbě bolesti. Příležitost k účasti na jedinečné edukační akci využilo na padesát specialistů z celého světa.

Workshopy vzdělávací akademie Interventional Pain Academy (IPA) nabídly vysoce kvalitní edukační program vedený zkušenými instruktory a v hlavních tématech zacílily na oblasti anatomie a patofyziologie, indikační kritéria pacientů, technologii a inovace produktů a terapeutických postupů a praktický výcvik terapeutických postupů. Během dvou dnů workshopy přivítaly účastníky z Německa, Anglie, Islandu, Itálie, České republiky, Slovenska, Litvy, USA, Polska, Rakouska a Francie. Nejvyšší kvalita vzdělávacího projektu byla potvrzena institucí World Institute of Pain, jedné z předních světových autorit v oblasti vzdělávání lékařů zabývajících se léčbou chronické bolesti.

Odborným garantem workshopů byl přední intervenční specialista MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD., zakladatel IPA. Výuku zabezpečil vzdělávací tým instruktorů a přednášejících, odborníků v oblasti intervenčních technik a dalších specializací. Každý kurz byl koncipován do přednáškové části, která představila teoretické pojetí hlavních výukových témat a následně praktické výcvikové části, která probíhala na jednotlivých stanovištích pod vedením instruktorů. Počet výcvikových stanic umožnil velmi důkladné individuální proškolení všech účastníků a nabídl dostatečný prostor k vzájemné diskusi a výměně zkušeností.

Přednáškový blok zahájil mezinárodní odborník prof. Dr. Sudhir Diwan, DABIPP, FIPP, „key opinion leader“ v oblasti intervenční léčby bolesti a prezident Advanced Spine on Park Avenue NewYork, s prezentací “ „Basivertebral nerve denervation„, v níž se úzce zaměřil na velmi aktuální téma denervace bazivertebrálních nervů. Od loňského podzimu je tato intervenční metoda dostupná i pro pacienty v Evropě a pracoviště EuroPainClinics jsou prvními ve střední Evropě, která ji zavedla do klinické praxe.

Další prezentace se ujal specialista na intervenční léčbu MUDr. Róbert Tirpák, FIPP, první držitel mezinárodní lékařské certifikace FIPP v České republice a vedoucí lékař EuroPainClinics Praha, který se v přednášce „SI and Facet joint denervation“ zaměřil na aktuální téma denervace sakroiliakálního (SI) kloubu a facetových kloubů. V odborné přednášce se podělil zejména o své zkušenosti z každodenní klinické praxe.

Světově uznávaný odborník prof. Dr. Ashish Shetty, MBBS, FRCA, ECFMG, FFPMRCA, ve svojí přednášce „ReActiv8®-Restorative Neurostimulation“ představil novinku metody restorativní neurostimulace. Poskytl komplexní přehled o inovativním neurostimulátoru periferních nervů ReActiv8®, který na workshop poskytla společnost Mainstay Medical. Jeho přednáška zaznamenala mimořádný ohlas, o čemž svědčila i vysoká frekvence účastníků na příslušném stanovišti, kde si mohli tuto aplikaci vyzkoušet.

Přední intervenční specialista MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD., ve své přednášce „Endoscopic discectomy from A to Z“ se podrobně zaměřil na postup a nuance pokročilé intervenční procedury endoskopické diskektomie, kterou jako přední mezinárodní odborník s několika tisíci realizovaných endoskopických výkonů v současnosti vyučuje po celém světě.

Sérii přednášek uzavřel prof. Dr. Håkan Alfredson, PhD., s odborným sdělením „Achilles & patellar tendon disorders“, v němž se věnoval poruchám Achillovy a patelární šlachy. Profesor Alfredson je jedním z předních světových odborníků specializujících se na léčbu chronických bolestí šlach včetně sportovních zranění, jíž se věnuje více než třicet let.

V praktické části workshopu účastníci pracovali ve dvou skupinách a k dispozici měli šest pracovních stanic. Každé stanoviště zastřešovali dva zkušení instruktoři, kteří poskytovali poradenství a podporu při výcviku.

Jedním ze stanovišť, které zaznamenalo největší zájem, bylo pracoviště, kde byla poprvé v Evropě možnost vyzkoušet si v praxi denervaci bazálního nervu. Práci na tomto stanovišti vedli instruktoři prof. Dr. Sudhir Diwan a MUDr. Michal Matias, FIPP, medicínský ředitel EuroPainClinics pro Českou republiku.

Na dalších stanovištích mohli účastníci získat praktické zkušenosti s intervenčními postupy, jako například endoskopická diskektomie pod vedením MUDr. Juraje Mláky, FIPP, EDRA, J@blace a kryodenervace facetových kloubů, a ReActiv8® restorativní neurostimulace pod vedením profesora Dr. Ashishe Shettyho. Další stanice se zaměřila na výkon denervace SI kloubů s využitím kombinace endoskopie a kryoterapie, kterou vedli MUDr. Michal Adam, FIPP, a MUDr. Ľubomír Poliak, FIPP, specialisté EuroPainClinics.

Na samostatné stanici měli účastníci možnost otestovat v praxi unikátní zařízení EvouTouch 7StarScope – přístrojovou novinku, která pro precizní vizuální zobrazení kombinuje endoskopickou a ultrazvukovou technologii. Výcvik prezentoval a vedl MUDr. Peter Lenčéš, FIPP, který přístroj využívá ve svojí klinické praxi na pracovišti EuroPainClinics v Bardejově. Na této stanici zároveň probíhal výcvik praktického vyšetření Achillovy a patelární šlachy pod vedením prof. Håkana Alfredsona.

Oba workshopy byly účastníky přijaty velmi pozitivně a sklidily vysoké uznání jako vysoce kvalitní vzdělávací akce s nesporným přínosem pro klinickou praxi. Poděkování patří všem účastníkům, organizátorům a skvělým přednášejícím a instruktorům v čele s odborným garantem IPA MUDr. Rapčanem, za jejich vynikající přístup při koncipování a realizaci edukačního programu a sdílení odborných vědomostí a zkušeností.

Partnery workshopů, jimž patří poděkování za spolupráci na organizaci workshopů, byly společnosti Alieva Biotec, MaxMoreSpine, Lumibird Medical Group, Mainstay Medical, Metrum Cryoflex a NANO Medical laboratories.

Zdroj: Foto a text (se souhlasem upraveno): Interventional Pain Academy