Ke kořenům bolesti… tisková snídaně s novináři na téma léčby kořenového syndromu

1393 | 4 min

EuroPainClinics

Téma jedné z nejčastějších příčin chronické bolesti bederní páteře – kořenový neboli radikulární syndrom a jeho léčbu prostřednictvím unikátních miniinvazivních a endoskopických výkonů jsme v rámci nové kampaně s příznačným názvem „Ke kořenům bolesti…“ představili novinářům na neformální tiskové snídani dne 13. března v Praze.  

U příležitosti společného setkání zástupců managementu, lékařských expertů a novinářů řady lifestylových médií byl v návaznosti na problematiku léčby kořenového syndromu zároveň prezentován koncept léčby na Klinice miniinvazivní a endoskopické léčby zad.

Úvodní sdělení pronesl MUDr. Miroslav Buriánek, MBA, předseda představenstva EPC Health Invest, SE, který hovořil o procesu péče o pacienty s kořenovým syndromem v aktuálním zdravotnictví a poukázal na řadu úskalí, s nimiž se pacient během léčby potýká – od vyhledávání a střídání zdravotnických zařízení, střídání terapií bez očekávaného efektu až po možné psychické dopady na pacienta. V této souvislosti zdůraznil výjimečnost uceleného systému péče na jednom místě, který poskytuje klinika. Díky komplexní nabídce unikátních výkonů a přesnému léčebnému plánu pacient získává nejlepší péči zahrnující všechny léčebné aspekty od precizní diagnostiky přes terapii a cílená stabilizační cvičení. Důraz kladl dále na benefity, které tento systém pacientovi přináší a to nejen z hlediska přesnosti a šetrnosti výkonů, ale i úspory času, nákladů, rychlejšího zotavení a návratu do aktivního života.

Kořenový syndrom, jeho symptomy a projevy kořenové bolesti spojené s charakteristickým vyzařováním do končetiny, ztrátou citlivosti, svalové síly až nehybností končetiny a dalšími faktory představil detailně z medicínského hlediska i z hlediska pacienta MUDr. Róbert Tirpák, FIPP, vedoucí lékař kliniky. Novináři měli zároveň možnost vyslechnout příběh pacientky pražské kliniky paní Věry Milojkovičové a její osobní zkušenost s bolestí zad v důsledku kořenového syndromu a úspěšnou léčbou na klinice. MUDr. Tirpák dále představil pokročilé endoskopické výkony na páteři spočívající v odstranění fragmentů vyhřezlé ploténky jako původce kořenové bolesti a další specifika, která je po tuto diagnózu typická.

Přednáškovou část završil MUDr. Róbert Rapčan, MBA, FIPP, lékařský ředitel EPC Health Invest, SE, svým sdělením o specializaci pracovišť EuroPainClinics v kontextu celoevropského působení, pohovořil o závazných klinických standardech, jimiž se všechna pracoviště řídí a o klíčových parametrech kontinuálního sledování zdravotního stavu pacienta. Zdůraznil také garanci kvality vysoce odborné péče, kterou na pracovištích EuroPainClinics zabezpečují experti s mezinárodní certifikací FIPP, udělovanou světovou organizací World Institut of Pain v oblasti léčby bolesti.

Závěr příjemného setkání se nesl v duchu řady novinářských dotazů a aktivní diskuse k tématu léčby kořenového syndromu a chronické bolesti obecně.

Ke kořenům bolesti_ tiskova_zprava