Autologní plazma v léčbě bolesti zad a kloubů

Krev – tekutina života je pro naše tělo nenahraditelná. Skládá se ze specializovaných buněk rozpuštěných v krevní plazmě. Vysoce prospěšné a regenerativní účinky bioaktivních látek krevní plazmy jsou využívány při léčbě bolesti řady anatomických struktur, včetně bolesti zad a kloubů.

Moderní typ regenerativní léčby

Současná medicína využívá pro léčbu řadu látek biologického původu, ať již se jedná o kmenové buňky, mikroorganismy, tkáně nebo tekutiny, jako jsou krev a krevní plazma. Jejich vlastnosti mohou příznivě působit na zlepšení a obnovu imunitního systému, což pozitivně ovlivňuje vývoj mnohých onemocnění.

Krev a krevní plazma

Mimo krevní plazmy, která tvoří zhruba 50 až 55 % krve, jsou základními prvky krve takzvané krevní elementy. Patří mezi ně červené krvinky (erytrocyty), které hrají roli při transportu kyslíku, bílé krvinky (leukocyty), které jsou součástí funkce imunitního systému a krevní destičky (trombocyty) – buněčné úlomky, které jsou nepostradatelné pro správnou srážlivost krve (koagulaci). Krevní plazma je nažloutlá tekutina, která obsahuje asi 90 % vody a její objem činí u člověka asi 5 % hmotnosti, zdroje uvádí 2,8 až 3,5 litru. Kromě vody obsahuje další látky jako bílkoviny, hormony, enzymy, vitaminy, minerální látky, glukózu a anorganické soli.

Autologní plazma a její aplikace v EuroPainClinics pod precizní RTG (rentgenovou) aplikací

Autologní plazma bohatá na destičky je krevní plazma získaná z vlastní krve pacienta, která je centrifugací „zahuštěna“ a tím je v ní zvýšena koncentrace krevních destiček, které jsou především odpovědné za regenerační efekt léčby. Krevní destičky jsou buňky, které v těle zahajují proces hojení při poranění a jsou proto vybaveny množstvím růstových faktorů a jiných působků, které napomáhají snížení bolestivosti a regeneraci poškozených tkání.

Na pracovištích EuroPainClinics u vybraných typů bolesti zad a kloubů poskytujeme léčbu autologní plazmou, která je aplikována výhradně pod precizní a bezpečnou RTG navigací, případně USG (ultrasonografie). Tím je zaručena její přesná aplikace do postižené struktury, kde se tak mohou plně rozvinout její regenerační účinky. Dalším klíčovým faktorem úspěšnosti léčby je, vedle kvalitní přípravy, také předchozí precizní diagnostika a nalezení potenciálního zdroje obtíží, které provádíme obdobně, jako v případě ostatních léčebných modalit poskytovaných na našich pracovištích.

Kdy je léčba autologní plazmou vhodná?

Pokud vás trápí bolest některé z následujících struktur, můžete být vhodným kandidátem na aplikaci RTG navigované autologní plazmy. Nejčastěji se jedná o tyto struktury:

Meziobratlové (facetové) klouby na páteři
Sakroiliakální (SI) kloub
Kyčelní kloub
Kolenní kloub
Ramenní kloub
Epikondilitidy (tenisový loket, golfový loket), aj.

Tato terapie využívající vysoce prospěšných účinků z koncentrátu krevních destiček vlastní krve je specifickým typem léčby. Vyjádření odborného lékaře je proto nezbytné a na našich terapii předchází vždy konzultace se specialistou na miniinvazivní a endoskopickou léčbu zad, který doporučí aplikaci autologní plazmy jako vhodnou metodu léčby konkrétních zdravotních obtíží. Pokud vás tato léčebná metoda zaujala, neváhejte se svého lékaře zeptat na její využití v případě vašich obtíží. Lékař vám také doporučí optimální počet aplikací. Aplikace autologní plazmy je nadstandardní terapií, která není hrazena žádným zdravotním pojištěním, tento typ léčby je tedy prováděn výhradně dle vašeho zvážení a s vaším souhlasem.  

Jak se aplikace provádí a jak se na ni připravit

Nejprve Vám bude obvyklým způsobem odebráno 10 až 80 ml krve do speciálních zkumavek. Následně je krev zpracována dvojitou centrifugací, díky níž se získá koncentrát plazmy bohaté na destičky, a která je následně navigovanou injekcí aplikována do cílové struktury. Celý proces trvá asi 30 minut. Vzhledem k tomu, že se jedná výhradně o vaši vlastní plazmu a krevní destičky, je léčba minimálně zatěžující a bezpečná, s velmi malým rizikem komplikací. Výhodou je přesná aplikace pod kontrolou rentgenu (RTG) nebo ultrasonografie (USG) pro vysokou účinnost zákroku, ambulantní provedení bez hospitalizace.

K aplikaci autologní plazmy není vyžadována speciální příprava. Večer před terapií je pouze doporučeno vypít dva litry vody, vhodné je omezit alkohol, kouření a stravu bohatou na tuky. V době 5 až 7 dní před terapií se nedoporučuje užívat protizánětlivé léky ze skupiny nesteroidních antiflogistik (NSAID – např. ibuprofen, ketoprofen aj., při bolestech upřednostněte paracetamol). Překážkou aplikace je však akutní nebo chronické onemocnění, kde je nutné nejprve dosáhnout úplného uzdravení.

Případy, kdy není krevní plazma doporučována (tzv. kontraindikace), jsou onemocnění krve, sepse, infekční onemocnění, onkologická onemocnění či alergie na heparin.

Zdroje:

Textový archiv EuroPainClinics
www.wikipedia.org/krevniplazma
www.wikiskripta.eu/krev


Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace