Sledování parametrů léčby

Vaše léčba podle přesného plánu

Hlavním přínosem pracovišť EuroPainClinics je komplexní přístup k léčbě – ucelený systém zdravotní péče od ambulantního ošetření až po operační výkon, což šetří čas pacienta a urychluje léčebný proces.

Pro každého pacienta navrhujeme přesný a konkrétní diagnostický a léčebný plán zahrnující precizní diagnostiku bolesti zad a sérii terapeutických výkonů včetně speciálních funkčních stabilizačních cvičení a režimových opatření po zákroku.

Léčebný plán vychází z přesně definovaných postupů, tzv. algoritmů, které zahrnují detailní rozpis všech léčebných přístupů. V praxi to znamená, že pacientovi, pro jehož zdravotní indikaci je léčba miniinvazivními a endoskopickými výkony pravděpodobně vhodná, jsou poskytnuty všechny dostupné možnosti řešení jeho zdravotních obtíží včetně případného doporučení jiných odborností.

Monitoring pacienta

Absolvováním ať již diagnostického nebo miniinvazivního a endoskopického výkonu vaše léčba v EuroPainClinics rozhodně nekončí. Zdravotní stav každého pacienta pravidelně sledujeme po celou dobu jeho léčby až do ukončení. Kontinuální a důkladný monitoring zdravotního stavu pacientů na pracovištích EuroPainClinics je v kontextu obdobných zdravotnických zařízení jedinečným počinem, jímž potvrzujeme vysokou úroveň naší profesionální a odborné zdravotní péče.

Které parametry jsou sledovány?

VAS – vizuální analogová škála

Jedná se o hodnoticí stupnici intenzity bolesti, která je rozdělena na stupně od 0 do 10, přičemž stupeň 0 znamená žádnou bolest a 10 nesnesitelnou bolest.

V nejbližších dnech po provedeném výkonu vás sestra bude telefonicky kontaktovat, aby ověřila váš aktuální zdravotní stav a jakou intenzitu bolesti aktuálně pociťujete. Sledování nám umožní korigovat váš léčebný plán.  Pro tento účel obdržíte tzv. kartičku VAS, která obsahuje charakteristiku intenzity bolesti u jednotlivých stupňů a pomůže vám při popisu toho, jakou bolest právě cítíte.

Významnou roli hraje také sledování parametrů v dotaznících pro klinické studie EuroPainClinics. Pacient, který splňuje kritéria pro zařazení do studie, je ošetřujícím lékařem informován o probíhající studii a je mu nabídnuta účast.

Dotazník ODI – Oswestry Disability Index

Dotazník hodnotí kvalitu života pacienta v každodenních činnostech (síla bolesti, zvládání osobních potřeb, nošení břemen, chůze, sezení, stání, spánek, společenský život, sexuální život, cestování). Prostřednictvím tohoto dotazníku pacient poskytuje informace o tom, jak bolest zad nebo nohou ovlivňuje jeho běžný každodenní život.

Dotazník EQ-5D-5L

Pro sledování některých typů endoskopických výkonů získal klinický výzkum EuroPainClinics pro pracoviště exkluzivní licenci k využívání dotazníku EQ-5D-5L, který sleduje závažnost zdravotního stavu pacienta na pěti úrovních (pohyblivost, sebeobsluha, svůj stav při výkonu obvyklých činností jako práce, studium, koníčky, dále bolest/obtíže a stav úzkosti či depresí) na stupnici od 0 do 100. Parametry tohoto dotazníku přispívají k výzkumu kvality života pacienta v globálním, tj. celosvětovém rozsahu, v různých populacích a např. i z hlediska ekonomiky.

EuroPainClinics dotazníky spokojenosti

Na pracovištích EuroPainClinics se setkáte dále s interním dotazníkem spokojenosti. Získané informace praktického charakteru nám napomáhají při zkvalitňování nabídky našich služeb a zkvalitnění péče o naše pacienty.  

Sdílet tento článek přátelům

Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace