Proč je přirozené zakřivení páteře „S“

Od dětství slýcháváme, abychom „seděli rovně“ nebo „stáli rovně“, ale přirozený tvar páteře je vlastně křivka. Když se podíváme na páteř od křížové oblasti ke spodní části lebky, tvoří tvar písmene „S“.

Páteř je pevným a zároveň pohyblivým pilířem celého těla, která nese hlavu a udržuje trup ve vzpřímené poloze. Zároveň umožňuje otáčení a ohýbání krku a zad. Aby vyrovnávala nárazy vznikající chůzí a chránila míchu a vnitřní orgány, musí být pružná. Proto má páteř tvar dvojitého esovitého zakřivení, který umožňuje tlumit zvýšené nárazy a podobně jako pružina přerozdělovat váhu. Toto přirozené zakřivení nám dává flexibilitu a podporu při chůzi, běhu a prakticky při provádění všech běžných činností. Typický tvar dvojitého „S“ také umožňuje, že meziobratlové ploténky nejsou na sobě úplně „naskládané“, a je tak na ně vyvíjen menší tlak.

Páteř má dvě typická přirozená zakřivení. Vyklenutí hrudní páteře směrem dozadu se označuje jako kyfóza, vyklenutí bederní páteře směrem dopředu je lordóza. Krční a bederní páteř jsou prohnuté mírně dopředu, proto rozlišujeme krční lordózu a bederní lordózu. Hrudní páteř a křížová kost jsou naopak prohnuté dozadu, hovoříme proto o hrudní kyfóze a křížové kyfóze. Když se narodí dítě, jsou přítomny pouze kyfotické křivky (hrudní a sakrální), které tvoří tvar C. Ostatní zakřivení se vyvíjejí postupně, se získáváním schopnosti zvedat hlavu (krční křivka) a chodit (bederní křivka).

Na páteři se také vytvářejí určité abnormality, které mohou souviset například s degenerativním onemocněním páteře, kostí a kloubů (osteoartrózou), ale také se špatným držení těla, nadváhou a řadou dalších příčin. Větší zakřivení hrudní páteře, takzvaná hyperkyfóza, může vytvářet kulatá či shrbená záda až hrb. Nepřirozeně velké zakřivení bederní páteře, která způsobuje vytvoření prohlubeň uprostřed dolní části zad, se označuje jako hyperlordóza. V některých případech se mohou vyskytovat oba stavy současně. Výrazné vychýlení páteře, kdy dochází k vytočení obratlů na nesprávnou stranu, se označuje jako skolióza. Při jakémkoliv neobvyklém zakřivení páteře spojeném s bolestí a omezenou pohyblivostí je důležité navštívit včas lékaře, získat správnou diagnózu a začíst s léčbou co nejdříve. Neléčené abnormality se mohou časem zhoršovat a způsobovat výrazná omezení v životě.

Jak udržet páteř v kondici?

Celý „páteřní“ systém udržuje ve správném postavení zádové svalstvo. Proto je dobré dbát na to, aby zádové svaly zůstaly vždy silné, nezatuhlé. Je proto vhodné záda pravidelně protahovat, věnovat se lehkému posilování, nebo cvičit podle doporučení a pod dohledem kvalifikovaného fyzioterapeuta. Využít můžete také naše fyzioterapie EuroPainClinics Fyzio v Brně a Hradci Králové.
Pokud zdravotní stav dovoluje, užitečné je posilování hlubokého stabilizačního systému (břišní, boční a zádové svaly) pomocí cviku „prkna“. Dbát je potřeba na správné držení zad i na techniku zvedání břemen z podřepu a s rovnými zády. Velké zatížení je pro záda nadváha či obezita – proto je dobré mít svoji váhu pod kontrolou. Každé kilo dole je na kondici páteře i kloubů znát.

V EuroPainClinics vám můžeme pomoci s celou řadou obtíží spojených s bolestí zad, výhřezy plotének, bolestí po operaci zad, ischias a jinými.
Neváhejte se na nás proto kdykoliv obrátit využitím bezplatné E-konzultace. Každá žádost prochází důkladným lékařským posouzením, a pokud v rámci naší specializace bude možné poskytnout vám řešení, rádi vás pozveme na vstupní vyšetření.


Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace