Operační výkony a ambulantní péče v plném provozu

25823 | 4 min

Specializovaná pracoviště EuroPainClinics i nadále pracují v plném provozu a zdravotní péči poskytují všem pacientům bez věkového omezení včetně těch, jimž byl například odložen termín operace zad nebo potřebují pro svůj zdravotní stav spojený s bolestí akutní řešení. 

Pandemická situace zůstává i po roce realitou našeho každodenního života. Její aktuální vývoj dopadá nepříznivě na oblast ochrany zdraví a léčby pacientů zejména vzhledem k faktu, že mnohá zdravotnická zařízení soustředí své kapacity na léčbu pacientů s onemocněním covid a nemají možnost pacientům poskytnout běžný provoz a operace.

V plném provozu a nasazení, režimová opatření a nejvyšší hygienické standardy pro ochranu vašeho zdraví

Všechna pracoviště EuroPainClinics – v Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové poskytují zdravotní péči při akutní i chronické bolesti zad v ambulantním režimu a operační výkony na ploténkách a v epidurálním prostoru s použitím miniinvazivních a endoskopických výkonů.

Bezpečnost a ochrana zdraví našich pacientů je u nás na prvním místě. Provoz pracovišť a léčba probíhá za mimořádně zvýšených podmínek ochrany zdraví pacienta i personálu podle přijatých doporučení a standardů nejvyšší kvality péče. 

Na pracovištích není věkové omezení pacientů v souvislosti s pandemií.
Přijatá opatření shrnují Aktuální pravidla provozu.

Co je naší hlavní specializací

Hlavní specializací našich pracovišť je léčba bolesti zad, zejména bederní páteře spojené s výhřezem meziobratlové ploténky, který je jednou z nejčastějších příčin tzv. kořenového syndromu zad (až v 90 %). Další příčinou je tzv. syndrom selhání operační léčby (FBSS, failed back surgery syndrom), který se projevuje přetrvávající nebo novou bolestí po operaci zad způsobenou zmnožením vaziva v páteřním prostoru.

Operační výkony

Co je kořenový syndrom a jaké jsou příznaky

Pro kořenový (neboli radikulární) syndrom je charakteristický soubor příznaků označovaný jako kořenová (radikulární) bolest, jejímiž projevy jsou zejména:

  • bolest šířící se do jedné či více „spádových oblastí“ nervových kořenů, především na dolní končetině,
  • ztráta až vymizení citlivosti nebo svalové síly končetiny, v prstech, neschopnost stoupnout si na špičku, na patu,
  • jednostranná ostrá, tupá, pulzující či pálivá bolest,
  • mravenčení, brnění aj.

Diagnóza kořenového syndromu se týká pacientů, kteří doposud nepodstoupili operační zákrok, stejně jako pacientů po již absolvované operaci či opakovaných operacích páteře.

Jak se můžete objednat – E-konzultace

O možnosti léčby se můžete kdykoliv informovat využitím bezplatné služby E-konzultace, která je na našich pracovištích zavedena s ohledem na naši specializaci jako nástroj k objednání, resp. prostřednictvím této služby se pacient nejprve předem informuje, zda pro jeho zdravotní obtíže může být léčba miniinvazivními a endoskopickými výkony vhodná. Po odeslaní E-konzultace následuje předběžné lékařské posouzení o vhodnosti námi poskytované léčby k zdravotní indikaci pacienta. V kladném případě vyhodnocení navrhujeme termín vstupního vyšetření, kde probíhá komplexní diagnostika bolesti zad a stanovení léčebného plánu. Není-li vyhodnocení kladné, je o této skutečnosti zaslána e-mailová zpráva.

Zjistěte více praktických informací, jak se objednat v článku

E-konzultace – první krok k Vaší léčbě v EuroPainClinics

 

S jakými pojišťovnami spolupracujeme

Zdravotní péče je plně hrazená pojišťovnami, jejichž aktuální přehled pro pracoviště EuroPainClinics v Praze, Brně, Hradci Králové a Ostravě najde v článku Informace o zdravotních pojišťovnách.

Děkujeme za vaši důvěru a těšíme se na vaši návštěvu. 

Tým EuroPainClinics